%27We+doen+ons+stinkende+best+dit+project+te+laten+lukken%27
Interview
© Twence

'We doen ons stinkende best dit project te laten lukken'

Afvalverwerker en energieproducent Twence, waarvan veertien Twentse gemeenten mede-eigenaar zijn, realiseert op de locatie Elhorst-Vloedbelt tussen Zenderen en Almelo een mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 250.000 ton. 'We doen ons stinkende best dit project te laten lukken', zegt projectleider André Oosting.

Waarom stapt een verwerker van huishoudelijk en industrieel afval in de verwerking van dierlijke mest?

'We willen de landbouw helpen met het oplossen van een probleem, maar tegelijk zien we ook kansen in de markt.
'Voor ons is mest een afvalstof. Onze corebusiness is het terugwinnen van grondstoffen en duurzame energie uit afval. En dat gaan we in deze verwerkingsinstallatie ook doen. Het past dus naadloos in onze filoso-fie.'

Wat voor grondstoffen denkt u met uw installatie uit de mest te halen?

'We gaan met deze mono-mestvergister voornamelijk varkensdrijfmest verwerken, al behoort rundveemest ook tot de mogelijkheden.
'Via scheiding van dunne en dikke fractie en de vergistingsfase halen we er een aantal stoffen uit: loosbaar water, fosfaat houdende dikke fractie, kaliumconcentraat en ammoniakoplossing. Daarnaast gaan we biogas produceren.'

Wat gebeurt er met die stoffen?

'Het water lozen we, de fosfaten worden geëxporteerd, het kaliumconcentraat gaat terug naar de landbouw en de ammoniakoplossing gebruiken in de rookgasinstallatie van onze vuilverbrander.
'Met het biogas kunnen we ongeveer 2.500 huishoudens van energie voorzien.'

Wanneer denkt u te gaan draaien?

'Deze zomer hebben we de technologie vastgesteld die we willen gebruiken. We zitten nu nog in het stadium van vergunningaanvraag, voor de NB-wet en de omgevingsvergunning. Als dat is afgehandeld, volgt nog een subsidieaanvraag voor SDE+ en de definitieve toestemming door onze commissarissen. We hopen dan in 2017 te kunnen bouwen en draaien.'

Hoe staat het met de werving van mestleveranciers?

'We zijn al druk in gesprek met intermediairs. Zo nodig volgen later ook gesprekken met individuele veehouders. Die schakelen we alleen in als de intermediairs samen onvoldoende volume kunnen garanderen. Al met al willen we op voorhand 50 procent van onze capaciteit contracteren.'

Welke prijs denkt u mestleveranciers te vragen voor verwerking?

'Die prijs is nog in discussie. Over andere initiatieven doen veel wilde verhalen de ronde, met bedragen van 8 tot 10 euro per ton. Wij denken dat dit niet uit kan, hoewel we een heel efficiënte installatie neerzetten.'

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 13°
  35 %
 • Zondag
  25° / 16°
  30 %
Meer weer