Uitbreiding+mestverwerking+blijft+nodig
Nieuws
© Pieter Stokkermans

Uitbreiding mestverwerking blijft nodig

Hoewel Nederland op de goede weg is, blijft uitbreiding van de mestverwerkingscapaciteit nodig. Oost-Nederland blijft duidelijk achter in vergelijking met de zuidelijke provincies.

Dat komt naar voren uit een inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit door Projectbureau Lokale Mestverwerking (PLM) en Bureau Mest Afzet (BMA), die donderdag is gepresenteerd op de themamiddag ‘Mestverwerking in Nederland’ in Wageningen.

Het onderzoek onder (potentiële) mestverwerkers kon rekenen op een respons van maar liefst 61 procent. Uit die inventarisatie blijkt dat de capaciteit van de operationele verwerkingsprocessen in 2015 is toegenomen met circa 3,5 miljoen kilo fosfaat ten opzichte van 2014.

Verwerkingsbehoefte

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) berekende dat in 2015 de verwerkingsbehoefte 47,1 miljoen kilo fosfaat bedraagt. In 2014 werd 44,3 miljoen kilo fosfaat geëxporteerd of verbrand.

Circa de helft van deze export komt voor rekening van de verwerkingsprocessen die via de inventarisatie in kaart zijn gebracht. Een ander deel bestaat uit export van onbehandelde mest en export van champost.

Vervoersbewijzen

De export van deze producten is te herleiden uit de registraties van vervoersbewijzen dierlijke meststoffen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De verwachte aanvullende verwerkingscapaciteit in 2016, door uitbreiding en nieuwe initiatieven, bedraagt naar verwachting 2,2 tot 2,8 miljoen kilo fosfaat. Daarmee lijkt de sector op de goede weg.

Nieuwe initiatieven

PLM en BMA zien echter verdere behoefte aan nieuwe initiatieven vanwege de uitbreiding van de melkveestapel, het schot tussen pluimveehouderij en overige diersoorten, en de export van fosfaat als dierlijke mest afkomstig van andere bronnen dan dierlijke mest.

• Lees meer hierover deze zaterdag in Nieuwe Oogst.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 9°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 13°
  35 %
 • Zondag
  25° / 16°
  20 %
Meer weer