600%2E000+euro+voor+boomkwekers+Boskoop
Nieuws
© Nieuwe Oogst

600.000 euro voor boomkwekers Boskoop

Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland stellen 600.000 euro beschikbaar voor het verplaatsen van sierteeltbedrijven naar het concentratiegebied in de Greenport Boskoop.

GS zet daarmee in op de versterking van Greenport Boskoop en de verbetering van de omgevingskwaliteit van de gebieden buiten het concentratiegebied in Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Alphen aan den Rijn.

Ongeveer 25 procent van het teeltareaal van de Greenport Boskoop bevindt zich buiten het concentratiegebied. Deze bedrijven liggen aan of in gebieden met beschermingswaarde, vanwege de bijzondere kwaliteiten voor natuur en cultuurhistorie.

Sanering

De boomsiertelers die daar zijn gevestigd hebben zeer beperkt de mogelijkheid hun areaal uit te breiden of de nodige koelcellen of kassen te bouwen.

Een aantal bedrijven heeft daarom aangegeven te willen verplaatsen of stoppen, ook vanwege gebrek aan opvolging. Door de verplaatsingen worden kassen en loodsen gesaneerd.

Maatwerkoplossingen

Alternatieve functies, zoals land- en akkerbouw, komen daarvoor in de plaats. Dat vergroot de openheid en daarmee de ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

Enkele kapitaalintensieve bedrijven vragen aan de betrokken overheden om maatwerkoplossingen in het bestemmingsplan, omdat verplaatsen erg duur is.

Weer

 • Zondag
  5° / 0°
  50 %
 • Maandag
  5° / 2°
  50 %
 • Dinsdag
  7° / 2°
  70 %
Meer weer