Derogatiebedrijven+onder+nitraatnorm
Nieuws
© jasper schel

Derogatiebedrijven onder nitraatnorm

Bijna alle melkveebedrijven die meededen aan de derogatie voldeden in 2013 aan de nitraatrichtlijn. Alleen löss-gronden kwamen hier boven.

Nederland is verplicht om op 300 bedrijven die derogatie inzetten de bedrijfsvoering en waterkwaliteit te meten en deze resultaten jaarlijks aan de EU te rapporteren. LEI Wageningen UR en het RIVM stellen jaarlijks deze rapportage op.

Deze week heeft Nederland de rapportage over 2013 aangeboden aan de Europese Commissie.

Dit rapport beschrijft de situatie in 2013 en de trends voor de periode tussen 2006 en 2014. Uit de resultaten blijkt dat de nitraatconcentratie in het grondwater in deze periode, afhankelijk van de regio, is gedaald of gelijk is gebleven.

Lager stikstofgebruik

Het stikstofgebruik uit dierlijke mest was op de derogatiebedrijven in 2013 gemiddeld circa 4 kilo per hectare lager dan de maximaal toegestane 250 kilo stikstof per hectare.

Het gemiddelde Nederlandse stikstofbodemoverschot is gedurende de onderzochte periode niet significant veranderd.

In 2013 lag de nitraatconcentratie in het grondwater in de zandregio met gemiddeld 37 milligram per liter onder de nitraatnorm van 50 milligarm per liter.

Bedrijven in de kleiregio en de veenregio hadden gemiddeld een nitraatconcentratie van respectievelijk 11 en 6 milligram per liter.

Löss: te hoog

Alleen de derogatiebedrijven in de lössregio lagen met gemiddeld 56 milligram per liter boven de nitraatnorm.

Het verschil tussen de regio's wordt vooral veroorzaakt door een hoger percentage uitspoelingsgevoelige gronden in de zand- en lössregio; dit zijn gronden waar nitraat in mindere mate in de bodem wordt afgebroken en daardoor meer kan uitspoelen naar het grondwater.

Het rapport Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2013 is te vinden op de website van het RIVM.

Bekijk meer over:

Weer

 • Woensdag
  6° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  9° / 4°
  60 %
 • Vrijdag
  7° / 4°
  10 %
Meer weer