240+Utrechtse+boeren+krijgen+nog+geen+NB
Nieuws
© Nieuwe Oogst

240 Utrechtse boeren krijgen nog geen NB

Ruim 240 veehouders in de provincie Utrecht kunnen vooralsnog niet uitbreiden en moeten opnieuw een Natuurbeschermingswet (NB)-vergunning aanvragen.

Hun vergunning, die is verleend met saldo uit de Utrechtse depositiebank, houdt geen stand bij de Raad van State. Zij moeten een nieuwe aanvraag indienen onder de Programmatische Aanpak Stikstof. LTO Noord dringt erop aan de veehouders snel verder te helpen.

De maatregel is het gevolg van een uitspraak van de Raad van State, die verklaarde dat drie veehouders onterecht een vergunning hebben verkregen met stikstofrechten uit de depositiebank. Het beroep was aangespannen door de actiegroepen Mobilisation for the Environment (MOB) en Vereniging Leefmilieu tegen provincie Utrecht.

Weigeren

Van de 240 zaken zijn er 100 waartegen een beroep loopt bij de Raad van State of waarvoor de provincie de vergunning moet intrekken. Daarnaast is de provincie genoodzaakt om 140 lopende aanvragen te weigeren.

Voor deze veehouders was al geen saldo meer beschikbaar, omdat de depositiebank leeg was.

Gevolgen

‘Voor onherroepelijke vergunningen hebben de uitspraken geen gevolgen; die blijven gewoon in stand’, benadrukt Tijmen van de Poll, projectleider uitvoering stikstofbeleid van provincie Utrecht.

‘Voor salderingen is al duidelijk dat er geen vergunningen meer mogelijk zijn onder het oude recht. Deze groep is hoe dan ook aangewezen op de PAS.’

PAS

Lopende beroepszaken worden door de Raad van State vernietigd of de provincie trekt het besluit in. Van de Poll adviseert boeren zelf hun aanvraag in te trekken en op de PAS over te stappen.

‘Daarmee wordt de procedure van een weigeringsbesluit voorkomen. Voor salderingsaanvragen die niet worden ingetrokken, zullen wij een weigeringsbesluit nemen.’

Depositiebank

Van een mislukking van de depositiebank wil de projectleider niet spreken. ‘Sinds 2011 zijn er voor ongeveer 350 bedrijven met saldo uit de depositiebank uitbreidingen mogelijk gemaakt waarvoor onherroepelijke vergunningen gelden.’

Provincie Utrecht heeft in haar stikstofbeleid in totaal 1.200 onherroepelijke vergunningen verleend, met en zonder de depositiebank. De recente uitspraak van de Raad van State heeft hier geen invloed op.

'Het Utrechtse beleid heeft daarmee voor een groot aantal bedrijven uitbreidingen mogelijk gemaakt', aldus Van de Poll.

Weer

 • Vrijdag
  22° / 6°
  10 %
 • Zaterdag
  23° / 9°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
Meer weer