‘Pas goed op positie landbouw’

Utrecht - Het nieuwe Utrechtse coalitieakkoord van VVD, D66, CDA en GroenLinks valt goed bij diverse organisaties. Toch kraakt LTO Noord enkele stevige kritische noten.

Mike Schellart
Voorzitter Bert van Donselaar van LTO Noord Utrecht is blij dat de provincie ‘het behouden en versterken van een economisch rendabele bedrijfsvoering’ voorop stelt. Maar voor de ‘focus’ op duurzaamheid, dierenwelzijn, milieu en weidegang, die boeren moeten bieden, geeft hij een waarschuwing.
‘Het moet allemaal wel uitkomen voor de boer. Als wij onze concurrentiepositie verliezen, is er geen landbouw meer. En de provincie geen hoeder van het landelijk gebied.’
Het stimuleren van biologisch noemt Van Donselaar ‘onverstandig’. ‘Biologisch is niet altijd duurzamer dan gangbare landbouw. Met alleen biologisch gaan we de wereld niet voeden. Vergeet de gangbare landbouw daarom niet, die maakt namelijk de grootste stappen.’
Hij betreurt de focus op het natuurlandschap. ‘Als je het landelijk gebied hebt en de kernkwaliteiten van het Nationaal Natuurnetwerk noemt, kun je niet zonder de landbouw. Hoe dan ook, als de provincie iets wil, komt ze altijd op ons erf.’

EHS wakker geschud

Wat hem ook zorgen baart, is het ontwikkelbeleid van de groene contour. ‘We hebben duidelijke afspraken gemaakt wat wel en niet kan in Utrecht. Als ik het akkoord lees, krijg ik het idee dat de slapende EHS weer wakker wordt geschud.’
De investering in de relatie stad-platteland vindt Van Donselaar een goede zaak. ‘We hebben niets te verbergen. Zo kunnen wij het verhaal van de gevaarlijke clubjes ontkrachten. Dat gebeurt nu al, onder meer met het project ‘Vallei boert bewust’.’
Gebiedscoöperatie O-gen in Utrecht-Oost kan zich vinden in het akkoord. Opvallend zijn de aandacht voor het vrijkomend agrarisch vastgoed, snelle breedbandverbindingen, de leefbaarheid in kleine kernen en de inzet op de energietransitie, meldt beleidsadviseur Brendan McCarthy.
‘Dat biedt kansen voor onze doelen in het landelijk gebied, met de provincie als betrouwbare partner. We gaan kijken hoe we van deze uitgangspunten en de wensen van onze leden projecten kunnen maken.’
In het Groene Hart zet de provincie haar huidige koers voort. ‘We werken graag verder met onze integrale aanpak met maatschappelijke organisaties, overheden en agrariërs aan de leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied’, zegt directeur Carla Bisseling van het programmabureau Utrecht-West. ‘Naast duurzaam bodembeheer zetten we de komende tijd in op de energieneutrale melkveehouderij.’

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  18° / 8°
  0 %
 • Dinsdag
  16° / 7°
  10 %
 • Woensdag
  24° / 9°
  10 %
Meer weer