Geen ‘gruttomelk’

Friesland Campina ziet af van de introductie van ‘gruttomelk’. Die melk had boeren die aan weidevogelbeheer doen extra geld moeten opleveren. Tijdens de landelijke dag voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer gaf Piet Boer, de voorzitter van de zuivelcoöperatie aan, dat er wél naar gekeken is, maar dat het niet uitvoerbaar is.

Gruttomelk had een stimulans moeten zijn voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Het had melkveehouders, die aan dat beheer meedoen, extra melkgeld moeten verschaffen. Die vlieger gaat niet op. Dat extra geld komt overigens niet uit de portemonnee van de consument, maar van andere boeren. Piet Boer legde uit dat beloning voor de ene melkveehouder wordt betaald door de anderen, zoals dat ook bij weidemelk het geval is. Er is sprake van een herverdeling.

Het onderwerp ‘geld verdienen met natuur en landschap’ kwam tijdens de dag voor de ANV’s ook anderszins aan bod. Wageningen UR en het LEI hebben een soort handboek ontwikkeld, waarmee de nieuwe collectieven aan de slag kunnen om geld te verdienen met agrarische productie die tegelijkertijd waarde schept voor de natuur. Verdienmodellen voor een natuurinclusieve landbouw noemen de onderzoekers die aanpak. Wie verwacht had dat WUR en LEI met panklare projecten kwamen aanzetten, had het mis. Eigenlijk kwam hun voorstel voor verdienmodellen neer op een marsroute om ideeën uit te werken om tot zo’n verdienmodel te komen. Dat kan van alles zijn: van ‘kijkgeld’ van bezoekers aan een boerderij, die ook aan natuurbeheer doet tot bedrijven die natuurboeren financieel steunen.

Weer

 • Woensdag
  23° / 11°
  20 %
 • Donderdag
  24° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  23° / 15°
  20 %
Meer weer