LTO%3A+Ruimte+voor+effici%C3%ABntie+melkvee
Nieuws
© Nieuwe Oogst

LTO: Ruimte voor efficiëntie melkvee

De Kringloopwijzer is een belangrijk instrument om te zorgen voor een betere fosfaatefficiëntie op bedrijfsniveau. Met een landelijke verplichting moet Nederland onder het fosfaatplafond blijven. Dat is de insteek van LTO Nederland.

De federatieraad van LTO Nederland stelde deze week op hoofdlijnen de inzet vast om de melkveehouderij weer binnen het fosfaatplafond te krijgen. Maatregelen zijn nodig, schetst voorzitter Kees Romijn van LTO-vakgroep Melkveehouderij. ‘De fosfaatproductiecijfers in combinatie met de ontwikkeling van het aantal melkkoeien laten zien dat de ambitie van bedrijfsontwikkeling in de melkveehouderij groter is dan de milieugebruiksruimte vandaag toestaat.’

Dat op ieder melkveebedrijf de fosfaatproductieruimte wordt vastgezet op basis van een referentie in het verleden, is volgens Romijn bespreekbaar. Hij ziet verder een belangrijke rol weggelegd voor een aanpak rond fosfaatefficiëntie.

Ontwikkelruimte

‘Niet vrijblijvend zoals vandaag, maar met een duidelijke taakstelling in de Kringloopwijzer. Hiermee leidt verbetering van de efficiëntie op en door individuele bedrijven tot ontwikkelruimte voor het bedrijf.’

De aanpak rond efficiëntie moet ertoe leiden dat de melkveehouderij begin 2017 weer onder het vastgestelde plafond komt. ‘Op dat moment worden bedrijven niet afgerekend op de nu vastgestelde fosfaatproductieruimte. Wanneer de sector het plafond wel overschrijdt, krijgt de melkveehouderij te maken met een stelsel van rechten. Dit rechtenstelsel is gebaseerd op de fosfaatruimte die nu wordt vastgezet’, aldus Romijn.

Fosfaatrechten

Mocht het ondanks de inspanningen zover komen, dan kiest LTO Nederland bewust voor fosfaatrechten in plaats van dierrechten. Individuele bedrijfsontwikkeling kan dan namelijk, naast via de verhandelbaarheid van rechten, ook plaatsvinden via efficiëntieverbetering aangetoond door en in de Kringloopwijzer. ‘Hiermee gaan wij terug in de tijd, maar het is helaas nu kiezen uit de minst kwade optie.’

De komende tijd bespreekt LTO Nederland deze lijn met de andere partijen in de keten. Verschillende partijen trekken tot nu toe gezamenlijk om de strategie rond een duurzame melkveehouderij vorm te geven.

Herbezinning

Het nationale fosfaatplafond heeft 2002 als referentiejaar en werd in 2006 een onderdeel van het nitraatactieprogramma van Nederland. Romijn: ‘Een herbezinning met de EU-commissie van het fosfaatplafond als sturingsinstrument is de komende tijd noodzakelijk. In de afgelopen dertien jaar is er te veel veranderd om dit extra slot op de deur voor Nederland niet ter discussie te stellen.’

Cijfermatige onderbouwing

In de verdere uitwerking van deze hoofdlijn komen nog veel vragen voor en zullen nog moeilijke keuzes gemaakt moeten worden. LTO Nederland heeft het LEI gevraagd een nadere cijfermatige onderbouwing te leveren voor de verschillende referentie momenten die mogelijk zijn.

Ook de vraag hoe precies de noodzakelijke efficiëntie verbetering in te vullen en wie daar op gaat toezien is onderdeel van de uitwerking en afstemming die plaatsvindt in de zuivelsector, maar ook met het ministerie van Economische Zaken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  20° / 15°
  70 %
 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  15° / 11°
  50 %
Meer weer