Nieuw+college+De+Stichtse+Rijnlanden
Nieuws
© De Stichtse Rijnlanden

Nieuw college De Stichtse Rijnlanden

Het college van De Stichtse Rijnlanden bestaat de komende bestuursperiode uit de hoogheemraden Guus Beugelink (Water Natuurlijk), Bernard de Jong (CDA), Constantijn Jansen op de Haar (PvdA), Bert de Groot (fractie Landbouw, Natuur en Economie, geborgde zetels) en dijkgraaf Patrick Poelmann.

Het coalitieakkoord van het nieuwe college heeft als motto 'Bewust leven met water in een veilige, gezonde en prettige leefomgeving'. Daarbij neemt het college zich voor het proces dat door het vorige bestuur is ingezet voort te zetten.

Het college streeft naar een sterk gematigde tariefontwikkeling.

Extra aandacht

Vier projecten met grote uitdagingen vragen de komende jaren extra aandacht van het college:

· Heel Holland veilig tegen overstromingen (o.a. versterking Lekdijk)
· Zoet water voor West-Nederland
· Gekanaliseerde Hollandsche IJssel
· Nog beter gezuiverd afvalwater voor Utrecht (vernieuwing rioolwaterzuivering)

Portefeuilleverdeling

Het college heeft de portefeuilles verdeeld naar gebied, kerntaak en project. De belangrijkste onderwerpen zijn per collegelid:

· Guus Beugelink: oostelijk gebied, waterkwaliteit, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen
· Constantijn Jansen op de Haar: stedelijk middengebied, zuiveringsbeheer, project 'Nog beter gezuiverd afvalwater voor Utrecht'
· Bernard de Jong: noordelijk veenweidegebied, financiën en belastingen, project 'Zoet water voor West-Nederland'
· Bert de Groot: zuidelijk veenweidegebied (Lopikerwaard), regionale waterkeringen, project 'Gekanaliseerde Hollandsche IJssel'
· Patrick Poelmann: primaire waterkeringen, calamiteiten, project 'Heel Holland veilig tegen overstromingen'

Weer

 • Maandag
  8° / -2°
  60 %
 • Dinsdag
  8° / -3°
  10 %
 • Woensdag
  8° / -1°
  30 %
Meer weer