Gevolgen+Abtskolk+%26amp%3B+de+Putten+%27beperkt%27
Nieuws
© provincie Noord-Holland

Gevolgen Abtskolk & de Putten 'beperkt'

De gevolgen van de aanwijzing van het Natura 2000-gebied Abtskolk & de Putten tussen Bergen en Schagen zijn beperkt voor boeren. Dat stelt het Noord-Hollandse provinciebestuur op basis van het definitieve beheerplan.

Maatregelen hoeven niet te worden getroffen in dit Natura- gebied, omdat de condities voor de beschermde vogels goed zijn, stellen Gedeputeerde Staten.

Het is vooral een belangrijk gebied voor de bedreigde dwerggans, die in Abtskolk & de Putten overwintert. Het beheerplan maakt helder hoe de provincie het leefgebied van deze vogels beschermt.

Ganzen

'Het natuurbelang was natuurlijk doorslaggevend, maar we hebben bij dit plan zoveel mogelijk rekening gehouden met de andere belangen in het gebied', geeft gedeputeerde Jaap Bond aan.

'Boeren hebben bijvoorbeeld veel last van ganzen die 's zomers in het gebied zijn en willen dat de overlast hiervan zoveel mogelijk wordt beperkt.'

Duidelijke regels

Daar zijn in het beheerplan duidelijke regels voor opgenomen, verzekert Bond. ''s Zomers zijn er geen beschermde ganzen meer, omdat die na de winter doortrekken naar andere gebieden. Dan mag er worden beheerd'.

Noord-Holland beschermt het gebied vooral door erop te letten dat er geen activiteiten plaatsvinden die de vogels schaden. De provincie heeft in beeld gebracht welke activiteiten op welke wijze mogelijk zijn.

Beschermde vogels

Het gaat hierbij om de periode van 1 oktober tot 1 april, omdat de beschermde vogels in deze periode naar het gebied komen om er te eten en te rusten. Reguliere agrarische activiteiten kunnen doorgaan.

Aan nieuwe activiteiten, die gevolgen hebben voor de omvang of de kwaliteit van het leefgebied, kunnen voorwaarden verbonden zijn. Ook kan een vergunning nodig zijn. Dit staat per activiteit in het beheerplan.

Overleg

Het beheerplan is opgesteld in overleg met diverse belangenorganisaties, gemeenten Bergen en Schagen en hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Als ook de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu het beheerplan definitief hebben vastgesteld, treedt het plan in werking.

Weer

 • Maandag
  25° / 12°
  10 %
 • Dinsdag
  28° / 12°
  10 %
 • Woensdag
  23° / 12°
  20 %
Meer weer