LTO%3A+ggo%2Dteelt+alleen+onder+voorwaarden
Nieuws
© AgriTerra

LTO: ggo-teelt alleen onder voorwaarden

LTO Nederland is voorstander van genetisch gemodificeerde gewassen (ggo's), maar stelt voorwaarden aan de teelt ervan. 'De belangrijkste is dat zowel consument als samenleving de teelt ervan accepteren', zegt Joris Baecke, LTO-portefeuillehouder Plantgezondheid.

Baecke reageert op het besluit van het Europees Parlement om lidstaten meer flexibiliteit te bieden voor het gebruik van ggo's. Een voorstel daarvoor van de Europese Commissie kreeg in Straatsburg steun van een meerderheid.

Het komt er op neer dat lidstaten een eigen afweging mogen maken of ze dergelijke gewassen toelaten. De veiligheidstoets is en blijft een Brusselse aangelegenheid.

Voordelen

LTO staat op het standpunt dat nieuwe rassen voordelen moeten hebben op het gebied van duurzaamheid, licht Baecke toe.

Hij doelt onder meer op tolerantie voor droogte en verzilting, resistentie tegen ziektes, extra voedingswaarde, weerbare planten en efficiënte benutting van nutriënten.

Vertrouwen en argwaan

De maatschappelijke discussie over ggo gaat ondertussen door. Baecke: 'De vraag is wat consumenten gaan doen. Sommigen vertrouwen op het predicaat 'veilig', anderen stellen zich argwanend op en vinden deze ontwikkeling ongewenst'.

Ook boeren zijn hierover verdeeld, voegt hij toe. 'LTO is voorstander van het gebruik, mits aan een reeks voorwaarden wordt voldaan. De formulering daarvan luistert heel nauw. Tegelijkertijd moeten we niet alle technieken over één kam scheren.'

Ongelijk speelveld

Wanneer lidstaten zelf kunnen beslissen over het toelaten van ggo-gewassen, dreigt het risico dat een ongelijk speelveld ontstaat. De diverse EU-lidstaten zullen verschillende keuzes gaan maken.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  4° / -1°
  10 %
 • Woensdag
  5° / 1°
  10 %
 • Donderdag
  8° / 4°
  70 %
Meer weer