Maat%3A+Dierenwelzijnsplan+kan+scherper
Nieuws
© LTO Nederland

Maat: Dierenwelzijnsplan kan scherper

LTO-voorzitter Albert Jan Maat toonde zich zondag verheugd over het feit dat Duitsland, Denemarken en Nederland zich internationaal willen inspannen voor een beter dierenwelzijn. Toch kunnen de maatregelen scherper. Samen met de Dierenbescherming is een vijftal speerpunten opgesteld.

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken organiseerde zondag de dierenwelzijnstop samen met de Duitse minister Christian Schmidt van landbouw en de Deense minister Dan Jørgensen van Landbouw. Zij ondertekenden een gezamenlijke verklaring waarin zij de samenwerking voor meer dierenwelzijn binnen Europa bekrachtigen.

Op zich is Maat hier erg over te spreken. Toch zet hij kanttekeningen: 'We kunnen met elkaar wel werken aan dierenwelzijn, maar wanneer we geen eisen stellen aan import, is er geen level playing field. Denk maar eens aan de import van kooi-eieren uit Oekraine. Daar moeten we meteen mee stoppen. We vinden dat de basiseisen ook moeten gelden voor de te importeren producten.'

Speerpunten

Dat is één van de vijf speerpunten die LTO en de Dierenbescherming zondag aan onder meer Sharon Dijksma presenteerden om duidelijk te maken waar beide partijen zich voor willen inzetten om het welzijn van dieren in Europa te verbeteren.

Ook ervaren ze dat initiatieven via de markt een groter effect op welzijnsverbetering hebben, dan uitsluitend het afdwingen ervan via wetgeving. 'We roepen daarom de ministers op om marktinitiatieven te stimuleren en te faciliteren, waarbij het verbeteren van dierenwelzijn in de gehele keten geborgd wordt, in plaats van het alleen afdwingen van dierenwelzijn via wetgeving , stelt Frank Dales, directeur van de Dierenbescherming.

Verder merken LTO en de Dierenbescherming dat de mededingingswetgeving en -autoriteiten nogal een frusterend werken voor het bedrijfsleven, terwijl het dierenwelzijn hier juist bij is gebaat. Zo bestaat er bij die autoriteiten nogal eens de angst voor kartelvorming of een hogere prijs voor de consument. 'Consumenten zullen ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen bij het verbeteren van dierenwelzijn', aldus Maat.

Daarnaast willen beide partijen dat er binnen de EU goed wordt samengewerkt bij de bestrijding van dierziekten. Hierbij gaat het niet alleen om een gezamenlijke aanpak, maar ook om draagvlak voor een vaccinatiestrategie bij bestrijding.

Kleine takken

Tot slot verdienen de kleine veehouderijsectoren, zoals konijnen, kalkoenen en vleeskuikenouderdieren, aandacht. Bij deze takken bestaat in Nederland al langer regelgeving op het gebied van huisvesting. 'We pleiten voor EU-regelgeving op dit gebied, waarbij de Nederlandse regels als voorbeeld zouden kunnen dienen', besluit Dales.

Weer

 • Zondag
  20° / 10°
  60 %
 • Maandag
  18° / 12°
  30 %
 • Dinsdag
  15° / 10°
  70 %
Meer weer