Dijksma%3A+geen+%27voer+voor+mest+contract%27
Nieuws
© Dirk Hol

Dijksma: geen 'voer voor mest contract'

Veehouders die een 'voer voor mest contract' aangaan met een nabijgelegen akkerbouwer mogen die grond niet meerekenen voor het bepalen van hun grondgebondenheid.

Een veehouder mag de grond pas meetellen als dit via een juridische titel bij het bedrijf hoort. Dat wil zeggen door eigendom, huur, pacht of een grondgebruikersverklaring.

Dat een veehouder ruwvoer afneemt van en zijn mest afzet bij een akkerbouwer uit de regio is onvoldoende om te spreken over grond in eigen gebruik, stelt staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) in antwoord op vragen van de Eerste Kamer.

RMO

Veehouders kunnen wel gebruik maken van Regionale Mestafzetovereenkomst (RMO) om hun fosfaatoverschot regionaal af te zetten. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Zo moet minimaal 75 procent van de op het bedrijf geproduceerde mest op grond in eigen gebruik worden geplaatst.

Regionale afzet

Een eerder voorstel van CU, CDA en SGP om meer mogelijkheden te geven voor regionale afzet van mest werd niet aangenomen door de Tweede Kamer.

Weer

 • Vrijdag
  17° / 8°
  15 %
 • Zaterdag
  15° / 11°
  70 %
 • Zondag
  15° / 12°
  50 %
Meer weer