EHS-aankoop blijft achter in Zuid-Holland

De aankoop van grond door provincie Zuid-Holland voor de aanleg de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is in de periode van januari 2007 tot en met april 2014 achtergebleven.

EHS%2Daankoop+blijft+achter+in+Zuid%2DHolland
© Provincie Zuid-Holland

Dat concludeert de Randstedelijke Rekenkamer na onderzoek naar het grondbeleid van de EHS in Zuid-Holland.

Het aankopen van grond lag tot en met 2010 op schema; het inrichten van gronden niet. Dat komt doordat geen rekening is gehouden met een extra doelstelling om 4.832 hectare in te richten.

In de periode 2011-2013 zijn de resultaten voor het aankopen en inrichten van grond ver achtergebleven bij de doelen en verwachtingen van de provincie.Vooral doordat het natuurbeleid veranderde vanwege de bezuinigingen door de rijksoverheid.

De provincies zijn sindsdien verantwoordelijk voor de aanleg van de EHS. Dat veroorzaakte onzekerheid en onduidelijkheid. Ook de gelijkberechtiging van particuliere natuurbeheerders en terreinbeherende organisaties vertraagde het aankoopbeleid.

Waardevol

Gedeputeerde Staten onderschrijven de conclusies van de Rekenkamer. 'Voor onze lerende organisatie met nieuwe taken op het gebied van natuurbeleid is een aantal aanbevelingen van de Rekenkamer waardevol', zegt gedeputeerde Han Weber.

'Ook voor dit onderzoek geldt dat er een belangrijk verschil is in benadering tussen provincie en Rekenkamer. De provincie kiest voor een 'bottom-up aanpak', vervolgt de gedeputeerde.

'Deze aanpak is gebaseerd op vertrouwen in de deskundigheid van partijen in het veld en er wordt samengewerkt met veel verschillende partners op basis van gelijkwaardigheid. Zuid-Holland spreekt samen met deze partners doelen af, de wijze van aanpak is aan de uitvoerende partijen.'

Aanbevelingen

De Randstedelijke Rekenkamer raden Provinciale Staten aan te kijken hoe het particulier en agrarisch natuurbeheer een bijdrage kan leveren om de gestelde 6.000 hectare nieuwe natuur in 2027 te realiseren.

Ook doet de Rekenkamer de Statenleden de aanbeveling om het natuurbeleid in Zuid-Holland regelmatig, bijvoorbeeld om de drie jaar, te toetsen en te heroverwegen. Dit omdat het provinciale beleid, waarbij het initiatief meer bij gebiedspartijen ligt, leidt tot meer onzekerheid.

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  22° / 15°
  10 %
 • Dinsdag
  18° / 16°
  80 %
 • Woensdag
  17° / 13°
  20 %
Meer weer