WUR%3Abollenteelt+kan+nadelig+voor+natuur+zijn
Nieuws
© Willem Dijkema

WUR:bollenteelt kan nadelig voor natuur zijn

De bollenteelt op de Veluwe kan op met name watergebonden natuur een nadelig effect hebben. Dat blijkt uit een onderzoek van Alterra Wageningen UR .

Provincie Gelderland liet onderzoek hiernaar uitvoeren naar aanleiding van een vraag van de Partij voorde Dieren over de gevolgen van bollenteelt op de Veluwe voor de Natura 2000-doelen.

100 hectare

Het areaal bloembollenteelt is ongeveer 100 hectare. Er worden vooral lelies geteeld, gevolgd door irissen en narcissen. Een derde van het areaal ligt in het Natura 2000-gebied.

Ecologische gevolgen

Als gevolg van het hogere bestrijdingsmiddelengebruik voor lelies is de kans op negatieve effecten van bollenpercelen op natuurwaarden op de Veluwe bij bollenteelt waarschijnlijk groter dan bij de andere teelten, geeft Alterra Wageningen UR in het rapport 'Ecologische gevolgen bollenteelt op de Veluwe' aan.

Hoe groot het risico van de bollenteelt op de Veluwe daadwerkelijk is, is niet vastgesteld.

Weer

 • Zondag
  7° / 3°
  10 %
 • Maandag
  6° / 0°
  10 %
 • Dinsdag
  6° / 1°
  10 %
Meer weer