Collectief productprijs managen

In de akkerbouw zijn we sinds jaar en dag bekend met schommelende prijzen voor diverse producten. Deze prijs, vermenigvuldigd met de kilo-opbrengst, levert voor de meeste bedrijven verreweg de grootste bijdrage aan de cashflow.

Hendrik Jan BosIn de basis is elke ondernemer natuurlijk bezig om onderaan de streep van de jaarrekening een zo prettig mogelijk bedrag te hebben staan. En daarbij kiest u als vanzelf een aandachtspunt dat u het beste ligt. Immers, onbekend maakt onbemind. Soms wellicht omdat we denken dat we er toch niets aan kunnen doen, of omdat een ooit gemaakte keuze toen de beste was, en we gewoon geen alternatieven zien.
Als we binnen de akkerbouw kijken naar de post die het meeste effect heeft op het resultaat onderaan de streep, dan staat met stip de prijs van uw product bovenaan. Veel meer nog dan de kilogramopbrengst, en nog veel meer dan uw toegerekende kosten. Daarom is het niet raar als we veel energie steken in het optimaliseren van deze prijs. Veel partijen hebben invloed op deze prijs, en bepalen hoe deze tot stand zou kunnen komen. Denk aan de keuzes die in pools worden gemaakt, de prijs die op het contract staat die u wordt aangeboden en de voorwaarden die daar bij horen. Of dat u afhankelijk bent van de coöperatie hoeveel er aan het eind voor u overblijft.
Als u meer invloed kunt uitoefenen op de hoogte van de prijs door bijvoorbeeld via een verkoopvereniging zelf meer te gaan managen, zou dat dan een optie zijn? Er zijn best mogelijkheden om in een collectief meer te bereiken dan dat u in uw eentje zou kunnen.

studiegroep

Alleen al door actief met de termijnmarkten aan de gang te gaan, zijn er diverse mogelijkheden. Dit is wel ingewikkeld en vergt ook begrip bij uw bank omdat uw risico’s anders komen te liggen. Het is denk ik zaak om als teler zelf het heft in handen te nemen. Onafhankelijke kennis en advies zijn daarbij onontbeerlijk.
Als er voldoende belangstelling is om met bovenstaande in de vorm van een studiegroep/verkoopcollectief aan de slag te gaan, dan willen we daar komende herfst een begin mee maken. Als u daar ook oren naar heeft, neem dan contact met mij op, liefst per mail.
Hendrik Jan Bos, specialist Akkerbouw, tel. (06) 51 44 77 62 of hjbos@ltonoordadvies.nl.

Weer

 • Zaterdag
  24° / 8°
  10 %
 • Zondag
  22° / 10°
  10 %
 • Maandag
  24° / 10°
  10 %
Meer weer