Welke maatregelen moet ik nemen bij een open dag in verband met risico’s gezondheid?

Agrarische ondernemers die hun erf openstellen voor derden, bevorderen een positief beeld van de landbouw. Veel mensen vinden een bezoekje aan de boer interessant.
Aandacht voor de veiligheid en gezondheid van de bezoekers is van belang. Voor bedrijven die publiek ontvangen, gelden nog steeds de maatregelen ter preventie van Q-koorts.

Een bedrijf met een publieksfunctie is in het kader van deze maatregelen ‘een locatie waar schapen en geiten worden gehouden die is opengesteld voor publiek met het oogmerk om direct contact tussen publiek en dieren te faciliteren’. Hier vallen naast bijvoorbeeld kinderboerderijen en bedrijven die lammetjesdagen organiseren, ook bedrijven onder die schoolklassen ontvangen en waar naast andere dieren ook schapen of geiten aanwezig zijn.
Voor bedrijven die vallen onder de definitie van een bedrijf met een publieksfunctie is een aantal maatregelen verplicht zoals:
• Een verplichte vaccinatie.
• Tijdens het lammeren moeten de dieren binnengehouden worden en afgezonderd zijn van bezoekers.
Een overzicht van alle maatregelen staat in de Fact-sheet maatregelen Q-koorts. Adviezen voor bedrijven met een publieksfunctie zijn te vinden in het hygiëneprotocol voor schapen- en geitenbedrijven met een publieksfunctie. Beide documenten staan op de site www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/dieren/dierziektes/q-koorts.
De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft een zoönosekeurmerk waar alle veehouders, hobbyhouders en bedrijven met een publieksfunctie vrijwillig aan deel kunnen nemen. Op de site www.gddeventer.com is meer informatie te vinden en staat het aanvraagformulier.