Akkoord met flexibel beregenen

Den Bosch - De Provincie Noord-Brabant sluit zich aan bij de flexibelere beregeningsrichtlijnen van de waterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta.

Boeren en tuinders in beide waterschappen die willen beregenen uit grondwater hoeven bij de provincie geen Natuurbeschermingswetvergunning aan te vragen. Wel is de voorwaarde dat bescherming van Natura 2000-gebieden voldoende is gewaarborgd.

Waterbeheerders

De provincie wil meewerken aan het flexibele beregeningsbeleid, omdat de waterschappen de zorg voor natuurbelangen in hun beregeningsrichtlijnen hebben meegenomen. Ook kan het provinciebestuur zich vinden in de afspraak dat boeren ‘waterbeheerders’ worden. Dat betekent dat ze in een persoonlijk bedrijfswaterplan vastleggen wat ze doen aan waterconservering, waterhergebruik en zuinig omgaan met water.
Volgens het nieuwe beleid mag er pas beregend worden als dit buiten de beschermingszones van Natura 2000-gebieden gebeurt en de maatregelen uit het bedrijfswaterplan geen oplossing bieden. In zulke gevallen staat de provincie voortaan ook nieuwe beregeningsputten toe zonder dat hiervoor een Natuurbeschermingswetvergunning nodig is.
Dit betekent ook dat wanneer het waterschap de contouren rondom Natura-2000 gaat verkleinen, dit wel in samenspraak moet gebeuren met de provincie. Anders zal de betreffende agrariër voor de beregening toch nog een Natuurbeschermingswetvergunning moeten aanvragen. Voor de ondernemer is dit niet wenselijk, vanwege de tijd en het geld dat daarmee gemoeid is.

Bedrijfswaterplan

Met betrekking tot het bedrijfswaterplan blijft de afspraak staan die gemaakt is over de overgangsperiode. Wie nu een vergunning heeft volgens het oude beleid, kan nog tot 1 januari 2018 beregenen. Daarna is een bedrijfswaterplan verplicht, inclusief een vergunning of melding.

Weer

 • Woensdag
  22° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  19° / 7°
  10 %
 • Vrijdag
  21° / 6°
  10 %
Meer weer