Leden+bevraagd+over+mestverwerking
Nieuws
© nieuwe oogst

Leden bevraagd over mestverwerking

Leden van de LTO Noord, ZLTO en LLTB worden steekproefsgewijs benaderd om mee te werken aan twee enquêtes over mestverwerking.

Een willekeurige selectie van zowel akkerbouwers als melkveehouders heeft per mail het verzoek gekregen om mee te werken aan één van de twee internationale onderzoeken.

De uitnodiging om mee te doen komt van Wageningen UR. De WUR is betrokken bij twee projecten, die met andere onderzoekers uit de Europese Unie zijn opgepakt.

In de EU-gefinancierde onderzoeksprojecten ReUseWaste en INEMAD werken onderzoekers uit verschillende EU-landen samen om nieuwe en verbeterde mestverwerkingstechnieken te ontwikkelen, de productkwaliteit te verbeteren, de wensen van de afnemers te leren kennen en een nieuwe generatie op te leiden van jonge medewerkers op het gebied van mestverwerking.

Praktijk

Om dat allemaal goed te kunnen doen is kennis en informatie uit de praktijk nodig. De onderzoekers willen graag weten wat de ervaring en verwachtingen van agrariërs zijn met betrekking tot het gebruik van mestproducten.

Als beter bekend is welke producten afnemers wensen af te nemen, dan kan daar bij de productie rekening mee gehouden worden.

Bemestingsplan

De ene enquête is gericht op de keuze van mestproducten in het bemestingsplan, de andere vragenlijst op de invloed van de prijs op de keuze van een mestproduct. Gezamenlijk geven de enquêtes een goed beeld van de mening van de LTO-leden over het gebruik van mestverwerkingsproducten. Invullen kost ongeveer tien minuten per vragenlijst.

Meer informatie over de beide EU-projecten en de enquêtes zijn te vinden op http://inemad.eu/nl en http://www.reusewaste.eu. De betrokken onderzoekers van de Wageningen Universiteit zijn John Verhoeven (john.verhoeven@wur.nl) en Oene Oenema (oene.oenema@wur.nl).

Weer

 • Dinsdag
  14° / 9°
  30 %
 • Woensdag
  15° / 9°
  10 %
 • Donderdag
  15° / 9°
  10 %
Meer weer