LTO Drenthe baalt van besluit provincie

LTO Noord Drenthe is diep teleurgesteld in de provincie. Een grote groep melkveehouders wordt zwaar getroffen doordat Gedeputeerde Staten vandaag de provinciale aanpak voor ammoniak intrekt.

Melkveehouders in Drenthe zijn nu aangewezen op de beperkte mogelijkheden van de Natuurbeschermingswet. Voor ongeveer honderd boeren is dit extra zuur. Hun vergunningsaanvraag voor uitbreiding liep al.

Die groep is bijna een jaar aan het lijntje gehouden en nu dus nog geen stap verder, constateert LTO Noord Drenthe. Een vergunningaanvraag via de Natuurbeschermingswet vergt een procedure die veelal meer dan twee jaar duurt.

Achterban

Arend Steenbergen, voorzitter LTO Noord Drenthe, kan dit besluit van de provincie niet naar zijn achterban uitleggen.

'Het ammoniakbeleid is nota bene onderdeel van het programma van het College van Gedeputeerde Staten. Ik ben bijzonder teleurgesteld.'

Afspraken

In het Drents Groenmanifest, met daarin het ammoniakbeleid, zijn afspraken gemaakt over ruimte voor bedrijfsontwikkeling. Die ruimte krijgen aanvragers van vergunningen nu niet meer, constateert Steenbergen.

'Ik vind dat de provincie een taak heeft om het probleem op te lossen.’

Juridisch onhaalbaar

Het ammoniakbeleid werd stopgezet omdat het achteraf juridisch gezien onhaalbaar bleek. LTO Noord Drenthe verwacht niet dat op korte termijn een oplossing is te verwachten.

Afgewacht moet worden of er in het nieuwe landelijke stikstofbeleid voldoende ontwikkelingsruimte voor melkveebedrijven rond natuurgebieden is.

Weer

 • Vrijdag
  13° / 8°
  80 %
 • Zaterdag
  14° / 8°
  70 %
 • Zondag
  16° / 9°
  70 %
Meer weer