Ontwerp+wet+melkveehouderij+gereed
Nieuws
© Nieuwe Oogst

Ontwerp wet melkveehouderij gereed

Staatssecretaris Sharon Dijksma heeft het ontwerp klaar voor de wet Verantwoorde groei melkveehouderij.

Die wet stelt voorwaarden aan de uitbreiding van melkveebedrijven na het vervallen van de melkquotering in 2015. Vandaag stuurde de staatssecretaris het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. De Raad van State heeft zich er al over gebogen. Dat resulteerde in een 'blanco' advies.

De nieuwe wet neemt de mestproductie en het mestoverschot op melkveebedrijven in 2013 als uitgangspunt. Het stelsel stuurt dus niet op de productie van melk maar op de productie van mest door melkvee.

Groei compenseren

Grotere aantallen koeien op een bedrijf ten opzichte van 2013 mogen niet leiden tot vergroting van het mestoverschot. Bedrijven moeten hun groei compenseren met extra grond, met mestverwerking of een combinatie van beide.
Grondgebonden groei houdt in dat de veehouder voldoende grond heeft om de extra mest op kwijt te kunnen. Het alternatief is dat de extra geproduceerde mest volledig wordt verwerkt.

Bevordering grondgebondenheid

Dijksma meldt de Kamer dat in overleg met de sector en met maatschappelijke organisaties een actiegerichte aanpak wordt uitgewerkt om de grondgebondenheid te bevorderen. Die aanpak sluit aan bij de initiatieven in het kader van De duurzame zuivelketen.

De Tweede kamer zal het wetsvoorstel pas na de de zomervakantie behandelen.

Weer

 • Woensdag
  10° / 6°
  70 %
 • Donderdag
  9° / 8°
  70 %
 • Vrijdag
  6° / 3°
  40 %
Meer weer