Melkveehouders+krijgen+ruimte+Opsterland
© Sybe Joostema

Melkveehouders krijgen ruimte Opsterland

Gemeente Opsterland geeft, ondanks drie Natura 2000-gebieden, melkveehouders de ruimte om te groeien als de uitstoot van stikstof gelijk blijft.

Uitgerekend het spanningsveld tussen Natura 2000-gebieden en de melkveehouderij heeft de gemeente ertoe bewogen dit op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied.

In Opsterland liggen de Natura 2000-gebieden Van Oord's Mersken, de Bakkeveenster Duinen en de Wijnjeterper Schar.

Veestapel

Het college van burgemeester en wethouders wil de boeren zoveel mogelijk ruimte geven, binnen de huidige spelregels. De veestapel mag groeien als het niet leidt tot meer stikstofdepositie.

Dat kan volgens de gemeente door de eigen bedrijfsvoering aan te passen via interne saldering of door naburige rechten te verwerven bij andere bedrijven.

Teruggang

De gemeente verwacht echter niet dat de complete veestapel in de gemeente gaat groeien. Er is sinds 1996 al een teruggang van 44.000 naar 35.800 stuks. ‘Het gaat om grondgebonden bedrijven en meer grond is er niet’, geeft de gemeente aan.

Weer

 • Dinsdag
  20° / 9°
  20 %
 • Woensdag
  21° / 10°
  50 %
 • Donderdag
  21° / 12°
  70 %
Meer weer