Zuid%2DHolland%3A+aandacht+gebiedsplannen
© Provincie Zuid-Holland

Zuid-Holland: aandacht gebiedsplannen

Om voldoende zoet water en waterveiligheid te borgen, is een goede uitvoering van gebiedsplannen nodig. 'Hiervoor is flexibiliteit nodig in planning en financiering.'

Die boodschap hebben Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland deltacommissaris Wim Kuijken deze week meegegeven. Het provinciebestuur sprak hem over de uitvoering van de Deltabeslissingen.

Dat is de koers die de overheid na 2015 wordt ingezet om te zorgen voor voldoende zoet water en waterveiligheid in de Zuidwestelijke Delta.

Vervolgonderzoek

GS heeft in het overleg met Kuijken de noodzaak van verdere uitwerking van gebiedsplannen benadrukt. Het provinciebestuur wil vervolgonderzoeken in verschillende gebieden, zoals het Eiland van Dordrecht en de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden.

Ook voor zoet water pleiten GS voor een goede koppeling tussen water en ruimtelijke ordening in de uitwerking van het voorzieningenniveau. Op 27 mei 2014 besluit GS over de tweede bestuurlijke reactie op het Deltaprogramma.

Klimaatverandering

'De belangrijkste successen van de deltabeslissingen zijn dat Nederland op tijd anticipeert op klimaatverandering en werkt aan waterveiligheid', stelt gedeputeerde Han Weber.

'Dit is de eerste keer dat dit soort besluiten wordt geïnitieerd, zonder dat het een reactie op een ramp is. Daarnaast staat het belang van voldoende zoet water voor mens, natuur en economie op de kaart.'

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  11° / 4°
  20 %
 • Zondag
  8° / 4°
  20 %
Meer weer