Staten+duiken+in+Oostvaardersplassen
© Staatsbosbeheer

Staten duiken in Oostvaardersplassen

Hoe gaan Provinciale Staten van Flevoland in de Oostvaardersplassen de Natura 2000-doelstellingen halen? Om deze vraag te beantwoorden, houden Provinciale Staten van Flevoland woensdag 7 mei een informatiebijeenkomst.

De Statenleden laten zich informeren over dat nieuwe beheerplan, voordat zij tot besluitvorming overgaan. Daarmee vervullen Provinciale Staten hun kaderstellende en controlerende rol.

Door zelf sprekers uit het veld uit te nodigen en met hen in discussie te gaan oriënteren de Staten zich op de (on)mogelijkheden van het beheren van een dergelijk gebied.

Natura 2000-beheerplan

Aanleiding voor de informatiebijeenkomst is het vaststellen van een nieuw Natura 2000-beheerplan voor dit gebied. In een beeldvormende sessie is de Statencommissie Ruimte & Leefomgeving geïnformeerd over hoe op dit moment het beheer van Oostvaardersplassen plaatsvindt.

De Staten namen 26 maart in meerderheid een motie aan over de noodzaak om te komen tot deze informatiebijeenkomst.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  21° / 14°
  20 %
 • Zaterdag
  22° / 11°
  10 %
 • Zondag
  23° / 13°
  50 %
Meer weer