Omzet+AgruniekRijnvallei%3A+311+miljoen+euro
© Agruniekrijvallei

Omzet AgruniekRijnvallei: 311 miljoen euro

De totale geldomzet van AgruniekRijnvallei nam in 2013 met ruim 12 miljoen euro toe tot bijna 311 miljoen euro. Het nettoresultaat na prijsreductie, bonus-, betalings- en ledenkorting en belastingen bedraagt ruim 4 miljoen euro.

De geldomzetstijging komt door de gegroeide omzet in producten en diensten en in mindere mate door de duurdere grondstofprijzen.

Leden en afnemers van coöperatie AgruniekRijnvallei ontvangen over het boekjaar 2 euro per ton mengvoer en 2,5 procent over de afgenomen gewasbeschermingsmiddelen.

Veevoer

De veevoeromzet in tonnen steeg bijna 9 procent. Hoge grondstofprijzen in combinatie met lage eierprijzen leidden tot negatieve saldo’s in de legpluimveehouderij, geeft AgruniekRijnvallei aan.

Mede hierdoor en door de terughoudende opstelling van financiers, daalde de vervangingsmarkt van hennen fors. Deze omstandigheden leidden voor dochterbedrijf Verbeek Broederij en Opfok tot een negatief bedrijfsresultaat.

De verkoop van deelnemingen droeg positief bij aan de totstandkoming van het resultaat.

Ledenkorting

AgruniekRijnvallei keerde in 2013 een totaalbedrag van 6,4 miljoen euro uit aan prijsreductie, bonus-, betalings- en ledenkorting. Na verrekening daarvan realiseerde AgruniekRijnvallei een nettoresultaat na belasting van ruim 4 miljoen euro.

Na toevoeging van dit nettoresultaat aan de statutaire reserve bedraagt de solvabiliteit ruim 54 procent.

Bekijk meer over:

Weer

 • Maandag
  6° / 0°
  20 %
 • Dinsdag
  9° / 1°
  85 %
 • Woensdag
  8° / 7°
  95 %
Meer weer