LEI%3A+vleessector+moet+samenwerken
© porkchops.com

LEI: vleessector moet samenwerken

De vleessector moet samenwerken om meer duurzame waarde voor de consument te creëren. Deze conclusie trekt LEI Wageningen UR in een onderzoek voor CBL, FNLI, LTO en NVV.

Volgens het LEI is er meer samenwerking nodig om beter in te kunnen spelen op de wensen van de consument, gericht op kwaliteit en duurzaamheid, en zo te werken aan een toekomstbestendige vleesproductie en -consumptie.

De vleesketen moet zich meer gaan richten op waardecreatie voor de consument met businessmodellen waarin dierenwelzijn en milieu-impact beter zijn geregeld, stelt het LEI.

Producentenorganisaties

Om de verduurzaming vorm te geven, zouden boeren zich moeten verenigen in producentenorganisaties.

Daarnaast kan een onafhankelijk platform nieuwe verduurzamings- en verdienmodellen ontwikkelen en het vertrouwen tussen ketenpartijen verbeteren.

Positie versterken

Door een combinatie van deze horizontale en verticale ketensamenwerking en marktgerichte, duurzame productie kan de Nederlandse vleesketen haar economische en maatschappelijke positie versterken, blijkt uit het rapport.

Weer

 • Donderdag
  22° / 7°
  20 %
 • Vrijdag
  23° / 9°
  20 %
 • Zaterdag
  18° / 9°
  20 %
Meer weer