LTO+wil+snelle+oplossing+stuifbestrijding
© Nieuwe Oogst

LTO wil snelle oplossing stuifbestrijding

De LTO-vakgroep Akkerbouw roept de politiek op om snel met een oplossing te komen voor een goede stuifbestrijding.

'Het is vijf voor twaalf', zegt vakgroepvoorzitter Jaap Haanstra. 'De eerste suikerbieten zijn al gezaaid en die staan over twee weken wellicht boven. De akkerbouwers moeten dan weten wat ze aan stuifbestrijding kunnen doen.'

Volgens Haanstra heeft het ministerie van Economische Zaken vorig jaar zomer al toegezegd op tijd met een oplossing te komen. 'Maar al met al weten we als akkerbouwsector nu nog steeds niet waar we aan toe zijn.'

Landelijke oplossing

De vertraging heeft onder meer te maken met de besluitvorming rond het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn, dat is verschoven naar eind april. Haanstra pleit nu voor een snelle en landelijke oplossing, los van het actieprogramma.

'Akkerbouwers moeten bijtijds weten of en wanneer ze drijfmest mogen gebruiken voor het aanbrengen van een antistuifdek', aldus Haanstra.

Maatregelen vooraf

De LTO-bestuurder benadrukt dat de akkerbouwers vooraf maatregelen moeten nemen om de kans op stuifschade te beperken.

Dat kan door bij het zaaiklaar maken van de percelen meteen gerst mee te zaaien of door bijvoorbeeld papiercellulose te verspuiten over de percelen.

Weer

 • Woensdag
  30° / 13°
  10 %
 • Donderdag
  32° / 19°
  40 %
 • Vrijdag
  28° / 19°
  70 %
Meer weer