Natuurambitie+kan+landbouw+flink+raken
© koos van der Spek

Natuurambitie kan landbouw flink raken

De natuurambitie rondom de grote wateren zoals het IJsselmeer kan grote gevolgen hebben voor de omliggende landbouwgebieden. Dat blijkt uit de Natuurambitie Grote Wateren 2050-2100 die het ministerie van Economische Zaken heeft opgesteld.

In de natuurambitie is de rode draad dat de natuurlijke processen zo veel mogelijk ruimte krijgen, blijkt uit de visie die als een verkenning geldt voor de ontwikkeling van natuur in Nederland op lange termijn.

Daarbij zouden rivieren meer ruimte krijgen, kunnen het getij en zoet-zoutovergangen in de Zuidwestelijke Delta worden teruggebracht, wordt kustbeheer meer dynamisch en worden meer geleidelijke overgangen van land naar water in het IJsselmeergebied aangelegd.

Haringvliet

Sommige plannen zijn al in uitvoering zoals het verzilten van het Haringvliet.

LTO vindt dat met het opstellen van de natuurambitie ook rekening moet worden gehouden met de Nederlandse landbouw en de groeiende vraag naar voedselzekerheid.

Levensbelang

'Het IJsselmeer bijvoorbeeld is van levensbelang voor rondom gelegen landbouwgebieden', zegt LTO Noord-voorzitter Siem Jan Schenk. 'Daar vindt ook een groot deel van onze veredeling plaats. De zoetwaterhuishouding moet daar, net als in alle landbouwgebieden in Nederland, goed op orde zijn.'

De decentralisatie van het natuurbeleid van de rijksoverheid naar de provincies zorgt ervoor dat het onduidelijk is wie waar over gaat, vindt Schenk. 'Het zou goed zijn om dat eerst duidelijk te krijgen. We kunnen ambities stellen, maar dan moet wel duidelijk zijn wie waar verantwoordelijk voor is.'

Grote wateren

Nederland heeft verschillende grote wateren: de Waddenzee, de Zuidwestelijke Delta, het IJsselmeergebied, de Noordzee, het kustgebied en het rivierengebied.

Weer

 • Donderdag
  11° / 7°
  70 %
 • Vrijdag
  15° / 13°
  40 %
 • Zaterdag
  16° / 12°
  20 %
Meer weer