LTO+kritisch+op+aanpak+mestfraude
© nieuwe ogost

LTO kritisch op aanpak mestfraude

'Deze maatregelen schieten hun doel voorbij.' Zo reageert LTO-bestuurder Hans Huijbers op de aangescherpte aanpak van mestfraude die staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) vandaag bekend heeft gemaakt.

Volgens Huijbers leiden de maatregelen tot extra kosten voor de veehouder en juist tot meer kans op fraude. Bovendien wordt geen rekening gehouden met verschillen per sector.

LTO staat achter de ambitie van Dijksma om een einde te maken aan fraude in de mestmarkt. 'Handhaving en controle zijn onderdeel van de verduurzaming van de sector. Daarom denken wij graag met de staatssecretaris mee over een adequate aanpak.'

Kwaadwillenden straffen

'We wijzen het ministerie al jaren op het belang van een betere controle en handhaving', verzekert de LTO-voorman.

'Maar we houden vast aan het principe dat goedwillende ondernemers worden beloond door bijvoorbeeld minder controles en lasten en dat alleen de kwaadwillende ondernemers worden gestraft.'

Extra controles

Voor LTO houdt dat in dat alleen degenen die mogelijk frauduleus handelen, te maken krijgen met extra controles en -indien fraude is bewezen- stevige sancties. Ondernemers die zich aan de regels houden, horen vrijgesteld te zijn van extra controles.

'Wij gaan er vanuit dat een dergelijke aanpak te organiseren is, omdat de overheid nu al beschikt over vrijwel alle gegevens van de diverse meststromen', benadrukt Huijbers.

Maatregelen

LTO stelt ook vast dat de maatregelen geen rekening houden met verschillende sectoren, mestsoorten, bedrijfssystemen en vormen van mestafzet. Vooral de pluimveehouderij, die mestafzet en -verwerking op orde heeft, dreigt de dupe te worden.

'Naar ons idee is het beter om alleen bij afwijkende waarden de monstername door een onafhankelijke partij te laten doen', licht Huijbers het LTO-standpunt toe.

Weer

 • Zaterdag
  7° / -3°
  10 %
 • Zondag
  6° / -2°
  10 %
 • Maandag
  5° / 0°
  10 %
Meer weer