%27Lichtpuntjes+matig+jaar+agrarisch+vastgoed%27
©

'Lichtpuntjes matig jaar agrarisch vastgoed'

De agrarische vastgoedmarkt is in 2013 enigszins stroef verlopen met uitzondering van melkveehouderijen en akkerbouwbedrijven. Dat komt deels door het ontbreken van kopers/verplaatsers, meldt NVM A&LV in het jaaroverzicht.

Verder worden de benodigde vergunningen (omgevingswet, natuurbeschermingswet) nog steeds moeizaam verstrekt, geeft de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddeskundigen (NVM) aan.

Andere redenen zijn volgens de Agrarisch & Landelijk Vastgoed-tak van de NVM de stroeve financiering en de belemmerende factor van (verouderde) bebouwing op het agrarisch perceel. Toch waren er ook lichtpuntjes stellen de makelaars.

Grond wild

De grond is gewild, terwijl de verkoop van de gebouwen vaak langer duurt en moeizaam is. Dat blijkt uit de cijfers over 2013 die A&LV vandaag presenteert.

Ook vraagt de NVM aandacht voor het belang van het herbestemmen van agrarisch vastgoed om leegstand en verpaupering van het landelijk gebied te voorkomen. Een goede samenwerking tussen initiatiefnemers en overheden is hiervoor essentieel.

Tweedeling

NVM A&LV ziet in de agrarische sector een tweedeling ontstaan. 'Bedrijven die aan de eisen van de huidige tijd voldoen, worden voor een goede prijs en redelijk snel verkocht', zegt voorzitter Arjan van der Waaij van NVM A&LV.

'Voor minder courante agrarische bedrijven is de markt minimaal en dalen de verkoopprijzen. De markt is van boer tot boer. De overheid speelt nauwelijks een rol.'

Complete bedrijven

De vraag naar complete bedrijven bleef volgens Van der Waaij vorig jaar laag. De vraag naar agrarische grond bleef net als in 2012 op peil, vooral door de vraag naar grond in de akkerbouw en melkveehouderij.

'Vrijkomende agrarische bebouwing is daarentegen moeilijk te verkopen. Er waren in 2013 minder transacties en de transacties die er waren, lagen op een lager prijsniveau', geeft hij in zijn toelichting aan.

Weer

 • Zondag
  20° / 10°
  60 %
 • Maandag
  18° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  15° / 10°
  70 %
Meer weer