Geen+dierrechten+voor+melkvee
© janet beekman

Geen dierrechten voor melkvee

Er komen geen dierrechten voor de melkveehouderij. Wel houden de varkens- en pluimveehouderij hun rechtensysteem. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ) in een brief aan de Tweede en Eerste Kamer.

Volgens Dijksma blijft groei voor melkveehouders mogelijk, maar daarbij geldt als voorwaarde dat het bedrijf voldoende grond heeft om de extra mest die dat oplevert uit te rijden.

'Het bevorderen van deze grondgebondenheid in de melkveehouderij stimuleert eveneens de mogelijkheden voor meer koeien in de wei. Een alternatief is dat extra mestproductie wordt verwerkt', schrijft Dijksma.

Koeien in de wei

‘Onze agrarische sector is top in de wereld. Daar hoort ook bij dat we aan het milieu blijven denken door het overschot aan mest aan te pakken met bijvoorbeeld voldoende grond bij groei', verzekert de bewindsvrouw.

Daarbij zijn voor haar koeien in de wei een onlosmakelijk met Nederland verbonden cultuurerfgoed. 'Het is goed dat de sector daar zelf ook actief op inspeelt.’

Grondgebondenheid

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Milieu vult haar in dezelfde brief aan: 'Versterken van de grondgebondenheid in de melkveehouderij is de toekomst van de sector. We bereiken daarmee dat natuur, milieu en economie op bedrijfsniveau in balans zijn.'

Hoe die grondgebondenheid er concreet uit moet zien, duiden Dijksma en Mansveld in hun brief nog niet.

Mestverwerkingsplicht

Naar verwachting treedt op 1 januari 2014 een wijziging van de meststoffenwet in werking, waarmee aan veehouders met een mestoverschot de plicht wordt opgelegd deze te verwerken.

Het gebruik van veel mest is schadelijk voor het milieu. Om aan deze plicht te kunnen voldoen, is meer mestverwerkingscapaciteit nodig.

Mestverwerkingscapaciteit

PBL heeft samen met Wageningen-UR gekeken naar de ontwikkeling van de mestverwerkingscapaciteit, effecten op de mestmarkt en overige milieudoelen. Het PBL-rapport laat zien dat de mestverwerkingsplicht een belangrijke bijdrage kan leveren aan het halen van de milieudoelen.

Maar er is onvoldoende zekerheid dat op tijd genoeg mest kan worden verwerkt om het mestoverschot tot nul terug te brengen. Om die reden zijn aanvullende waarborgen nodig.

Varkens en pluimvee

De extra waarborg bij varkens en pluimvee is het voorlopig handhaven van het bestaande systeem van rechten voor veehouders om deze dieren te houden. Uit het PBL-rapport komt naar voren dat voor deze sectoren geen groei wordt verwacht.

Er wordt in 2016 bekeken of de dierrechten voor varkens en/of pluimvee met ingang van 2018 kunnen komen te vervallen.

Bekijk meer over:

Weer

 • Dinsdag
  17° / 10°
  20 %
 • Woensdag
  18° / 10°
  10 %
 • Donderdag
  20° / 7°
  20 %
Meer weer