Kaart+met+risico%E2%80%99s+bodemverdichting
© nieuwe oogst

Kaart met risico’s bodemverdichting

De meeste gronden in Nederland lopen een matig tot zeer groot risico op ondergrondverdichting bij het huidige landgebruik en gangbare wiellasten. Een aantal ondergronden kan (deels) op een natuurlijke manier herstellen.

Dat blijkt uit een studie van Alterra en resulteerde in kaartmateriaal voor heel Nederland waarop het risico voor ondergrondverdichting is aangegeven.

De kaarten geven inzicht in welke gronden en gebieden het meest gevoelig zijn voor verdichting. De risicokaarten zijn een eerste hulpmiddel om na te gaan waar eventuele maatregelen zinvol kunnen zijn.

Bodemeigenschappen

In de studie is gebruik gemaakt van bodemeigenschappen die van invloed zijn op bodemverdichting. Met deze eigenschappen is de sterkte berekend bij verschillende vochtomstandigheden.

De bodemeigenschappen bepalen samen met het landgebruik in belangrijke mate het risico op ondergrondverdichting.

Natuurlijk herstel

De onderzoekers wijzen erop dat een deel van de ondergronden waarschijnlijk door krimp, zwel en biologische processen op natuurlijke wijze (deels) kan herstellen. Het is echter niet goed bekend hoe effectief natuurlijk herstel in de praktijk is.

Aanleiding voor de studie is dat zowel in Nederland als Europa steeds meer wordt onderkend dat ondergrondverdichting een serieuze dreiging is. Ondergrondverdichting kan in extreme jaren leiden tot opbrengstdervingen van 20 procent en meer.

Bekijk meer over:

Weer

 • Vrijdag
  8° / 2°
  10 %
 • Zaterdag
  10° / 4°
  40 %
 • Zondag
  8° / 4°
  30 %
Meer weer