CBS%3A+vlinderstand+naar+dieptepunt
© wikipedia.org

CBS: vlinderstand naar dieptepunt

Het aantal vlinders in Nederland is verleden jaar opnieuw sterk afgenomen. Vooral de soorten die voorheen overal op de graslanden voorkwamen, gingen in het agrarisch gebied erg achteruit, meldt het CBS.

Niet alleen veel zeldzame vlinders, maar ook veel algemene soorten doen het al jaren niet goed. Het afgelopen jaar was bij uitstek een slecht jaar. De vlinderstand bereikte het laagste niveau sinds 1992.

Dramatisch gaat het met zeldzame soorten als het spiegeldikkopje en de kleine heivlinder, geeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) aan. Maar ook algemene soorten als de dagpauwoog en het groot koolwitje doen het niet goed.

Leefgebied

De belangrijkste oorzaak van de achteruitgang is volgens CBS de verdwijning van geschikt leefgebied. Ook de kwaliteit van het resterende leefgebied vermindert, onder meer door versnippering, intensivering van de landbouw, verdroging en vermesting.

Met de vlinders die voorheen overal op de graslanden voorkwamen, gaat het bijzonder slecht. Van deze 'boerenlandvlinders' is in het agrarisch gebied nog maar een kwart over in vergelijking met 1992.

Landbouw

De oorzaak van deze achteruitgang is vooral de intensivering van de landbouw, waardoor op graslanden, maar ook in wegbermen, nog maar weinig bloeiende bloemen voorkomen.

Het geelsprietdikkopje lijkt uit het agrarische gebied verdwenen. De argusvlinder is zelfs in een groot deel van Nederland niet meer te vinden.

Bekijk meer over:

Weer

 • Zaterdag
  16° / 11°
  20 %
 • Zondag
  16° / 11°
  75 %
 • Maandag
  18° / 14°
  50 %
Meer weer