Motie: teeltverbod Schiphol

Haarlemmermeer - SP-Kamerlid Henk van Gerven wil in een motie teelt die ganzen aantrekt verbieden op gronden die de overheid rond Schiphol verpacht of verkoopt.

Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) heeft momenteel grond te koop in de omgeving van Schiphol. In de gemeente Haarlemmermeer ten noorden van Nieuw-Vennep heeft de overheid ongeveer 19 procent van de grond in bezit in een straal rond zeven kilometer van de landingsbanen van Schiphol. Het grootste deel van deze grond wordt verpacht in de vorm van eenjarige pacht.
Van Gerven zou graag zien dat zowel bij de verkoop als pacht van de grond de voorwaarde wordt gesteld dat er geen granen, suikerbieten en aardappelen mogen worden geteeld omdat deze teelten te veel ganzen aantrekken die mogelijk het luchtverkeer in gevaar brengen.
Volgens Dijksma is de aantrekkende werking van suikerbieten en aardappelen op ganzen niet zodanig bewezen dat het nemen van maatregelen voor deze gewassen valt te rechtvaardigen. ‘Dat er suikerbieten, aardappelen en graan geteeld wordt in de omgeving van Schiphol is inherent aan de wisselteelt die in de akkerbouw in de Haarlemmermeer wordt toegepast’, aldus Dijksma.
Wat betreft de teelt van graan verwijst de staatssecretaris naar de regeling die boeren in de Haarlemmermeer en het ministerie van Infrastructuur & Milieu vorig jaar juli zijn overeengekomen om tegen een vergoeding (853 euro per hectare) na de oogst versneld het land onder te werken. Het meedoen aan die regeling was op vrijwillige basis. Dijksma stelt nu wel dat aan BBL-grond die verpacht wordt sinds 1 januari 2013 een verplichting geldt om mee te werken aan die regeling.

Bedreigd

Arwin Bos, bestuurslid van LTO Noord Haarlemmermeer, is blij met de reactie van Dijksma. ‘De heer Van Gerven gaat nogal ver in zijn eis om een verbod van de teelt van bieten en aardappelen. Dat terwijl er geen harde bewijzen zijn dat ze ganzen aantrekken, zo stelt de staatssecretaris terecht. Dit Kamerlid lijkt niet te beseffen dat dit enorm belangrijke gewassen zijn die in de Haarlemmermeer worden verbouwd. Door een verbod zouden veel boeren in hun voortbestaan worden bedreigd.’
Bovendien is de regeling met het ministerie van Infrastructuur & Milieu nu al heel succesvol, zo constateert Bos. ’70 procent van de boeren doet er nu al aan mee en we streven naar 100 procent. Nu is echter al duidelijk dat het aantal ganzen dat de start- en landingsbanen op Schiphol kruist significant is afgenomen.’
Van Gerven is niet het eerste Kamerlid dat aanstuurt op een teeltverbod van vermeende ganzen aantrekkende gewassen. In september vorig jaar deed Marianne Thieme namens de Partij voor de Dieren een soortgelijk voorstel. Bos verwacht echter niet dat het op korte termijn zover zal komen. ‘Gezien het standpunt van de staatssecretaris verwacht ik niet dat deze motie wordt aangenomen.’

Weer

 • Dinsdag
  13° / 7°
  50 %
 • Woensdag
  8° / 5°
  10 %
 • Donderdag
  10° / 4°
  70 %
Meer weer