Zuinig+zijn+op+ringrotvrije+status
© Persbureau Noordoost

Zuinig zijn op ringrotvrije status

De Nederlandse aardappelsector moet alles in het werk stellen om de status van ringrotvrij-land in stand te houden. Lukt dat niet dan heeft dat grote gevolgen voor vooral de export.

De beslissing over de ringrotstatus van afzonderlijke lidstaten ligt bij het fytosanitaire comité van de Europese Unie. Vanwege de incidenten met ringrot de laatste jaren stellen exportlanden vragen over hoe Nederland omgaat met de quarantaine aantasting.

'Voorlopig hebben we wel antwoorden op die vragen', zegt Adrie Bossers, de LTO-vakgroep Akkerbouw. 'Maar de druk loopt wel op. Het is nu van belang dat we in Brussel duidelijk maken dat we de problemen met ringrot onder controle hebben. Nog meer incidenten zijn ongewenst.'

Hygiëneprotocol

Bossers was deze week te gast op een LTO-bijeenkomst in Oude Tonge op Goeree-Overflakkee. Daar besprak hij de ringrotsituatie op het Zuid-Hollandse eiland en gaf een toelichting op het hygiëneprotocol zoals dat is opgesteld door LTO samen met de NAO (Nederlandse Aardappel Organisatie).

In het protocol staan in elk geval bepalingen om het snijden van pootgoed aan banden te leggen. Verder zijn richtlijnen opgenomen voor het reinigen en ontsmetten van verwerkingslijnen en transportmiddelen en het voorkomen dat consumptiepartijen in de verwerking en bewaring in contact komen met pootgoed.

Sector is kwetsbaar

'Het naleven van het hygiëneprotocol is een verantwoording voor de hele sector', vindt Bossers. 'Als aardappeltelers moeten we geen zaken doen met handelaren of transporteurs die de hygiënevoorschriften niet naleven. Onze sector is uiterst kwetsbaar, het is nu echt zaak dat we ringrot goed onder controle krijgen.'

• Lees meer over ringrot deze week in Nieuwe Oogst, edities Noord

Weer

 • Woensdag
  18° / 11°
  20 %
 • Donderdag
  20° / 10°
  10 %
 • Vrijdag
  22° / 11°
  40 %
Meer weer