60+%25+duurzame+stallen+nog+in+aanbouw
© nieuwe oogst

60 % duurzame stallen nog in aanbouw

De meeste stallen die voldoen aan de eisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) zijn nog in aanbouw.

Uit cijfers van de Stichting Milieukeur (SMK) blijkt dat van de ruim 2300 MDV-stalcertificaten die tot 2011 zijn afgegeven er inmiddels bijna 1.000 zijn gebouwd. Nog 1336 duurzame stallen zijn in aanbouw. In totaal investeerden veehouders tussen 2007 en 2010 voor € 1,9 miljard in duurzame stallen.

De MDV is een certificatieschema met als doel het bevorderen van investeringen in een duurzame veehouderij. Veestallen die beantwoorden aan de criteria van de MDV tonen daarmee aan dat zij kunnen voldoen aan duurzaamheidsdoelstellingen van overheidsregelingen.

Concrete criteria

Het MDV-certificatieschema bestaat uit concrete criteria op het gebied van de reductie van ammoniakemissie, dierenwelzijn, diergezondheid, energie, fijn stof en bedrijf & omgeving. Het herziene certificatieschema MDV versie 6.1 wordt op 1 januari 2012 van kracht. Het is geldig tot en met 31 december van dat jaar.

Voor de MDV 6.1 zijn geen nieuwe criteria voor diercategorieën of aanvullende duurzaamheidsthema's ontwikkeld. Meer informatie is verkrijgbaar bij www.smk.nl/nl/SMK/Publicaties/Nieuws-en-persberichten/c964-2011/n466-Publicatie-herziene-Maatlat-Duurzame-Veehouderij-2012SMK.

Weer

 • Woensdag
  21° / 6°
  10 %
 • Donderdag
  18° / 13°
  20 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  20 %
Meer weer