Parkinson wel of geen beroepsziekte? Advies volgt later dit jaar

Een onafhankelijke commissie gaat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in de tweede helft van 2024 adviseren of de ziekte van Parkinson kan worden toegevoegd aan de lijst met ziekten die vallen onder de regeling Tegemoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB-regeling).

Parkinson+wel+of+geen+beroepsziekte%3F+Advies+volgt+later+dit+jaar
© Nieuwe Oogst

Doel van deze regeling is slachtoffers een kortere en snellere route bieden naar erkenning van hun beroepsziekte. In de TSB-regeling zijn op dit moment drie beroepsziekten aangemerkt: longkanker door asbest, beroepsastma door allergenen en schildersziekte door oplosmiddelen.

Demissionair minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) schrijft hierover in een toelichting op een aangenomen motie van de Kamerleden Anne-Marijke Podt (D66) en Pieter Grinwis (ChristenUnie).

Podt en Grinwis verzochten de regering om samen met een onafhankelijke commissie te bekijken of Parkinson op korte termijn kan worden gekwalificeerd als beroepsziekte en deze dan te laten vallen onder de TSB-regeling. Adema verklaart in zijn reactie dat hij invulling geeft aan de motie in nauwe samenwerking met het ministerie van SZW.


Verschil met Frankrijk

In zijn toelichting wijst Adema op de verschillen met het systeem van erkenning van beroepsziekten, zoals dat bijvoorbeeld in Frankrijk wordt gehanteerd. Daar is Parkinson voor onder meer wijnboeren aangemerkt als beroepsziekte. In Frankrijk is de erkenning gekoppeld aan een sociale zekerheidsuitkering. In Nederland is er ongeacht de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid een financieel vangnet, stelt de minister.

Nederlandse werknemers die door hun werk ziek worden, kunnen daarvoor de werkgever aansprakelijk stellen. Zij komen daardoor eventueel in aanmerking voor een schadevergoeding. Dit loopt via het civiele aansprakelijkheidsrecht. Met de invoering van de TSB-regeling kunnen slachteroffers naast een claim bij hun werkgever, ook een tegemoetkoming ontvangen van de overheid.

De onafhankelijke Adviescommissie Lijst beroepsziekten adviseert de minister van SZW periodiek over de ziekten die in aanmerking komen voor de regeling. Volgens Adema is de commissie op dit moment bezig met een inventarisatie van ziekten die op de nominatie staan om te worden toegevoegd aan de lijst. Vanwege de actuele maatschappelijke ontwikkelingen is besloten om Parkinson in deze verkenning voorrang te geven.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

  • Zaterdag
    30° / 17°
    40 %
  • Zondag
    24° / 17°
    75 %
  • Maandag
    22° / 14°
    20 %
Meer weer