Ctgb overweegt strenger beleid bij structurele overschrijding waternorm

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) wil kunnen ingrijpen in toelatingen van middelen als daar vanwege structurele normoverschrijdingen in oppervlaktewater aanleiding toe is.

Ctgb+overweegt+strenger+beleid+bij+structurele+overschrijding+waternorm
© Nieuwe Oogst

Om daadwerkelijk te kunnen ingrijpen, bereidt het Ctgb een beleidsregel voor. Het gaat om een aanscherping van het huidige gebruik van monitoringsresultaten bij de toelating. Op deze voorgenomen beleidsregel en de bijbehorende toelichting kan tot en met 18 augustus worden gereageerd tijdens een publieke consultatie. Bij het definitieve besluit zal het college de ontvangen reacties meewegen.

Op basis van de monitoringsgegevens in oppervlaktewater constateert het Ctgb voor een aantal werkzame stoffen in gewasbeschermingsmiddelen structurele overschrijdingen van de toelatingsnormen. De informatiebron voor de monitoringsgegevens is de Bestrijdingsmiddelenatlas. De voorgenomen beleidsregel kijkt uitsluitend naar de toelatingsnormen voor oppervlaktewater uit de Europese Verordening, verklaart het Ctgb.


Geen betrekking op KRW

Het college stelt dat de beleidsregel geen betrekking heeft op wetgeving als de Kaderrichtlijn Water (KRW) en de daaruit volgende normen voor waterkwaliteit. Over de tegenstelling tussen toelatings- en KRW-normen stuurde het Ctgb eerder een advies aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

In de beleidsregel wordt uitgelegd wanneer in relatie tot de toelating van middelen sprake is van structurele overschrijding van de normen voor waterkwaliteit. Ook motiveert het Ctgb in de toelichting het tussentijds ingrijpen op basis van de Europese Verordening. Het betreffende artikel 44 bepaalt dat een toelating altijd kan worden herzien.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  23° / 12°
  20 %
 • Dinsdag
  21° / 16°
  50 %
 • Woensdag
  20° / 13°
  20 %
Meer weer