Biodiversiteit is meer dan 'linkse hobby' voor fruittelers

Maatregelen om meer natuurlijke roofvijanden naar boomgaarden te lokken, zijn voor fruittelers broodnodig om ook in de toekomst plaaginsecten de baas te kunnen zijn.

Biodiversiteit+is+meer+dan+%27linkse+hobby%27+voor+fruittelers
© Haijo Dodde

Werken aan meer biodiversiteit is geen linkse hobby voor fruittelers, maar een belangrijk onderdeel van de gewasbeschermingsstrategie. Dit is een conclusie van het webinar 'Evenwicht in de boomgaard, praktische toepassing van biodiversiteit'. Gespreksleider en voorzitter van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), Ron Mulders sprak daarin met specialisten. Hij stelde dat het stimuleren van biodiversiteit een soort plan B is voor fruittelers.

Teeltadviseur Ferdy Tolhoek van de Centrale Adviesdienst Fruitteelt bevestigt dat. Hij wijst erop dat kant-en-klare oplossingen minder voorhanden zijn. 'Wij gaan naar systemen waarin we afhankelijk zijn van nuttige organismen, en dan vooral nuttige insecten. Het gaat om het zoeken naar een balans waarbij we liever geen brandmiddelen toepassen die dit juist weer verstoren.'


Bloemenstroken

Vanuit de kringloopgedachte is fruitteler Lena Zevenbergen in het Zuid-Hollandse Klaaswaal al langer bezig met meer biodiversiteit in de boomgaard. 'Wij zaaien bijvoorbeeld bloemenstroken en maaien onze grasstroken minder vaak om nuttige insecten aan te trekken. Door meer bloemen en langer gras is er meer stuifmeel en voedselaanbod voor de insecten.'

Onderzoeker Karin Winkler van Wageningen University & Research vindt dat biodiversiteit bij uitstek past bij de meerjarige fruitgewassen. Zij stelt dat in boomgaarden zo'n tweehonderd plaaginsecten voorkomen, maar dat slechts een handjevol daarvan soms substantiële schade veroorzaakt.

'De uitdaging is om het aanbod aan nuttige insecten af te stemmen op de plaaginsecten in de boomgaard. We leren steeds meer daarover. Zo weten we dat zweefvliegen vooral in de zomer aanwezig zijn. Willen we ook vroeg in het seizoen al bloedluis of perenbladvlo bestrijden, dan moeten we beginnen met het lokken van oorwormen', zegt Winkler.

Zevenbergen beaamt dat ze elk jaar iets bijleert over biodiversiteit. Ze verklaart ook dat het belangrijk is goed te monitoren. 'Als we in een vroeg stadium een plaag waarnemen, kunnen we door alleen de eerste aantastingshaarden te bestrijden de populaties van de plaaginsecten en nuttige insecten beter in evenwicht houden.'


Meer schuilplaatsen

Over het eventuele nadeel van monoculturen zegt Tolhoek dat in projecten wel gekeken wordt naar het inrichten van percelen op een andere manier. 'We werken onder meer met de aanplant van extra hagen om meer schuilplaatsen te bieden voor nuttige insecten.'

De conclusie van de sprekers is dat biodiversiteit vraagt om een mentale shift. Volgens Mulders gaat het om een andere manier van denken over gewasbescherming, waarbij niet voor elk probleem een specifiek middel beschikbaar is. Winkler stelt dat plagen niet te vermijden zijn. 'Maar we moeten zorgen dat we op basis van geïntegreerde gewasbescherming en weerbaarheid zoveel mogelijk onder de schadedrempels blijven.'


Aandacht voor de bodem

Meer weerstand van de aanplant en een goede ontwikkeling van de fruitbomen vinden volgens directeur Pier Oosterkamp van Ecostyle hun basis in een gezonde bodem. Hij is ervan overtuigd dat fruittelers, zeker als ze meer middelen kwijtraken, nog meer aandacht moeten besteden aan de kwaliteit van hun bodem. Als het gaat om biodiversiteit, dan pleit Oosterkamp ervoor boomgaarden van onderaf op te bouwen. Dit begint wat hem betreft met een betere structuur en hogere organischestofgehalten. Verder ziet hij de meerwaarde van meer diversiteit in de aanplant. 'Waar mogelijk moeten we streven naar pluriforme teeltsystemen.'

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  18° / 14°
  70 %
 • Donderdag
  17° / 11°
  70 %
 • Vrijdag
  17° / 11°
  80 %
Meer weer