Nieuw seizoen crowdfundingscampagne 1001ha Kruidenrijk Grasland

Melkveehouders kunnen weer een fikse korting krijgen op biodivers zaaigoed. Dit in het kader van het nieuwe seizoen van de crowdfundingscampagne 1001ha Kruidenrijk Grasland van Urgenda en LTO Nederland. Provincie Limburg is een van de deelnemende provincies.

Nieuw+seizoen+crowdfundingscampagne+1001ha+Kruidenrijk+Grasland
© LLTB

De korting geldt jaarlijks voor maximaal 3 hectare per boer. 'Elke hectare kruidenrijk grasland scheelt 500 kilo kunstmest en daarmee wordt 1.000 kilo CO2 bespaard. Kruidenrijk grasland leidt daarnaast tot meer insecten, betere waterberging en gezondere bodems', beargumenteren de organisaties.

Dit seizoen biedt de campagne 1001ha voor het eerst ook mengsels aan voor extensief beheerde weilanden voor jongvee. Drie doorzaaimengsels worden toegevoegd. Dit zijn mengsels met autochtone kruiden, bloemen en klavers.

‘Vanuit LLTB vinden we het belangrijk dat agrariërs kruidenrijk grasland inzaaien', vertelt projectleider Paul Simons van de belangenorganisatie. ‘De effecten van kruidenrijk grasland bij de deelnemende boeren zijn positief. Daarom steunen wij de campagne van LTO Nederland en Urgenda.'


Voordelen dringen door

Door een toename in het aantal weilanden met klavers en kruiden neemt de biodiversiteit en waterkwaliteit in de deelnemende regio’s toe. Het succes van de campagne laat zien dat de voordelen van (productief) kruidenrijk grasland steeds meer doordringen bij boeren en bestuurders, aldus Simons.

De melkproductie blijft gelijk, terwijl melkveehouders besparen op de kosten van stikstofkunstmest. De vlinderbloemigen (klavers) die in het mengsel zitten, binden stikstof uit de lucht waardoor minder bemesting nodig is.

Bovendien zorgt smalle weegbree voor een vermindering van de uitstoot van lachgas en voor minder nitraatuitspoeling. De kruidenrijke mengsels zorgen ook voor een gezondere bodem, die water beter vasthoudt en daardoor beter bestand is tegen droogte.

Verder blijkt ook de bovengrondse biodiversiteit gebaat te zijn bij een toename van kruidenrijk grasland. Maar liefst driekwart van de deelnemende melkveehouders ziet op kruidenrijk grasland veel meer insecten dan op gewone graspercelen. Ook vogels gedijen volgens hen goed op de kruidenrijke percelen.


Management aanpassen

Kruidenrijk grasland vraagt wel om een ander management van de boer. Zo komt het bewerken veel krapper en moeten melkveehouders leren hoe dit in hun bedrijfsvoering past. Ook de aanschafkosten van het zaad liggen een stuk hoger dan die van normale graszaadmengsels.

In de afgelopen drieënhalf jaar is in Nederland bijna 4.900 hectare ingezaaid door bijdragen van donateurs, het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, elf provincies en vijf gemeenten. Vorig jaar was dat in Limburg 136 hectare.

Het is voor Limburgse agrariërs ook mogelijk een groenbemester aan te schaffen via 1001ha. Hiervoor geldt een maximum van 5 hectare.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  11° / 4°
  50 %
 • Woensdag
  10° / 4°
  50 %
 • Donderdag
  10° / 3°
  40 %
Meer weer