Tal van onzekerheden remmen investering monovergisting

Monomestvergisting komt slechts traag op gang. Onzekerheid over de toekomst van de veehouderij en het grote financiële risico van de investering zijn daar debet aan. Nederland telt op dit moment vijftig monomestvergisters, waarin mest verwerkt wordt tot biogas. Banken en financiële adviseurs pleiten voor het verhogen van de SDE++-subsidie en een snelle bijmengverplichting, zodat de markt voor groen gas een impuls krijgt.

Tal+van+onzekerheden+remmen+investering+monovergisting
© Dairy campus

Bij monomestvergisting wordt verse drijfmest omgezet naar biogas en vervolgens opgewaardeerd tot groene stroom of groen gas. Het digistaat dat overblijft, kan als meststof terug het land op. Volgens experts is de techniek een mes dat aan twee kanten snijdt. Monomestvergisting zorgt voor minder methaan- en stikstofemissies op het boerenbedrijf en vormt een groene energiebron voor de maatschappij.

Volgens DLV Advies hebben het afgelopen jaar honderden veehouders een vergunning en een SDE++-subsidie aangevraagd. Maar het huidige verdienmodel staat onder druk. 'Het maximale tarief dat boeren gegarandeerd krijgen, staat op 1,48 euro per kuub groen gas. Dat is voor iedereen een teleurstelling: voor een goede businesscase heb je een kleine 2 euro nodig', redeneert projectleider Energie, Erik Drost.

Het demissionair kabinet wil per 1 januari 2026 energieleveranciers verplichten tot het bijmengen van groen gas. Stapsgewijs moet dat in 2030 leiden tot een bijmengverplichting van minimaal twintig procent groen gas voor de bebouwde omgeving moeten.

Drost voorspelt dat door een tekort op de energiemarkt de prijs voor groen gas of certificaten (GVO's) de komende jaren fors kan stijgen. 'Er komt veel kijken bij de investering in monomestvergisting', zegt hij. 'Begin daarom op tijd.'


Gunstige rentetarieven

Banken proberen met gunstige rentetarieven investeringen in monovergisters te versnellen, maar zien tal van knelpunten. Zowel in de vergunningverlening als in het rondrekenen van een gezond verdienmodel. Ook de huidige onzekerheid over de toekomst van de veehouderij maakt de investeringsbereidheid beperkt. 'Met een bijmengverplichting kan de markt stevig aantrekken', denkt ook Pierre Berntsen, directeur Agrarische Bedrijven bij ABN Amro.

De investeringen voor monomestvergisting op bedrijfsniveau schommelen al snel tussen de 500.000 en 2 miljoen euro, berekende de bank. Op dit moment is zo'n investering alleen interessant voor melkveehouderijen met ruim 300 koeien. 'Uiteraard is dit maatwerk en afhankelijk van de marktontwikkelingen', zegt Berntsen.

Rabobank ziet pas een 'robuust' verdienmodel voor 500 koeien die dagverse mest leveren. 'Dat kan dus op een grote melkveehouderij, maar ook door mest aan te voeren, of in een samenwerking van bedrijven die de mest leveren aan een bedrijf en het daar opwaarderen naar groen gas', duidt Marijn Dekkers, sectormanager Melkveehouderij.

Dekkers vervolgt: 'Het verkrijgen van vergunningen, zeker voor een wat grotere installatie is soms lastig. De huidige stimuleringsregelingen zijn beperkt, en sowieso is de investeringsbereidheid bij veehouders op dit moment relatief laag.'

'Samenwerkingen tussen veehouders brengen extra risico met zich mee', waarschuwt Berntsen. 'Continuïteit is zowel belangrijk voor boeren, als voor ons als financiële dienstverlener. Het biedt natuurlijk veel meer zekerheid voor de businesscase als een grote partij een langjarige garantie geeft voor de afname van groen gas of voor certificaten.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zaterdag
  10° / 4°
  30 %
 • Zondag
  11° / 2°
  30 %
 • Maandag
  10° / 0°
  20 %
Meer weer