'We zijn al aardig op streek met emissiereductie, 30 procent was haalbaar'

EU-commissaris Wopke Hoekstra schrapte de klimaatopgave van 30 procent voor de landbouw. Volgens Edwin Michiels, portefeuillehouder Natuur, Klimaat & Energie bij LTO Nederland, betekent dit niet dat de sector achterover kan leunen.

%27We+zijn+al+aardig+op+streek+met+emissiereductie%2C+30+procent+was+haalbaar%27
© Maartje van Berkel

Keek u op van het besluit van Hoekstra?

'Aan de ene kant wel. Het is een gebaar naar de sector dat inspeelt op het sentiment dat momenteel heerst. Het doel van 30 procent emissiereductie is fors lager dan voor andere sectoren (90 procent). In die zin was het behalen van dat doel niet onredelijk zwaar geweest.'

Een toekomstige regering kan er ook zomaar 40 procent van maken

Edwin Michiels, portefeuillehouder LTO Nederland

Waarom niet?

'We zijn als Nederlandse landbouwsector al aardig op streek met de reductie van broeikasgassen, maar een forse reductie komende jaren is noodzakelijk om het doel voor 2030 te behalen. Als dat lukt, op welke manier dan ook, zou de 30 procent reductie ten opzichte van 2015 een kleine extra stap betekenen.

'Nu staat er geen gemeenschappelijk doel en dat is best gevaarlijk. Je weet nooit wat voor kleur een toekomstige Europese Commissie of regering heeft en die heeft ruimte om het doel voor 2040 te agenderen en te verzwaren.'Welke stappen zijn er al gezet?

'In alle landen met een hoge dierdichtheid – naast Nederland ook België, Denemarken en Ierland – zie je dat er een beleid is ingezet om de veestapel te verkleinen.

'Daarnaast zie je een beperking van de uitstoot door bemestingstechnieken, meer luchtwassers, vergisting, fokkerij en andere rantsoenen.'


Wordt de sector genoeg ruimte geboden voor vervolgstappen?

'Nee, we zouden bijvoorbeeld graag met kunstmestvervangers aan de slag gaan. Daarmee kunnen we de uitstoot vanuit kunstmest verminderen.'


Er wordt veel gesproken over elektrificering. Is dat haalbaar?

'Voor akkerbouwers en telers is een elektrische trekker met maximaal 100 pk echt geen optie. Je moet dan denken aan onderzoeksprogramma's en het stimuleren van innovatie om fossielvrije mechanisatie te realiseren.'


De EU streeft naar klimaatneutraliteit in 2050. Haalt de landbouw dat?

'Die nul procent uitstoot in 2050 is wettelijk verankerd. We kunnen voedsel niet emissieloos produceren, maar met een goede compensatie van restemissies is klimaatneutraliteit bereikt.'

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Maandag
  25° / 11°
  20 %
 • Dinsdag
  22° / 15°
  50 %
 • Woensdag
  23° / 13°
  20 %
Meer weer