Provincie positief over landbouwvisie Fries Programma Landelijk Gebied

De Friese landbouwgedeputeerde Femke Wiersma (BBB) is positief over de inspanningen van de gezamenlijke landbouwpartijen voor het Fries Programma Landelijk Gebied (FPLG). Dit kwam naar voren tijdens een discussie tussen LTO Noord regio Noord en de andere landbouwpartijen over het perspectiefdocument voor de Friese landbouw.

Provincie+positief+over+landbouwvisie+Fries+Programma+Landelijk+Gebied
© Tienke Wouda

Om maatschappelijke doelen te bereiken en een perspectief voor de agrarische sector te ontwikkelen, heeft LTO Noord het document 'Betinksten om ûndernimme te kinnen oangeande perspektief en romte foar de Fryske Lânbou' opgesteld.

'Een belangrijk uitgangspunt is dat landbouwgrond landbouwgrond moet blijven', licht regiobestuurder Jan Teade Kooistra van LTO regio Noord toe. 'We geven hiermee handvatten aan de overheden. Tegelijkertijd eisen we als agrarische sector dat we serieus worden genomen. We willen als grootste beheerder van het landelijk gebied meebeslissen over alle maatschappelijke opgaven die moeten worden gerealiseerd op het platteland.'

Provincie Friesland heeft op 1 juli een voorontwerp van het FPLG bij het Rijk ingediend. Dit document beschrijft het gebiedsgericht beleid voor maatschappelijke opgaven met betrekking tot waterlijnen, biodiversiteit, stikstof en klimaat.


Perspectief voor agrarische sector

Hoewel het document werd opgesteld na grondige overleg tussen de verschillende partijen in Friesland, ontbrak het aan perspectief voor de agrarische sector. Als gevolg hiervan hebben organisaties als Agractie, de agrarische collectieven, Feriening Biologyske Boeren Fryslân, Agrarische Jongeren Friesland en LTO Noord zelf het initiatief genomen om een landbouwvisie op te stellen die elementen bevat om toekomstige kansen voor de agrarische sector te creëren en tegelijkertijd maatschappelijke doelen te bereiken.


Na een gesprek met de gedeputeerde volgen er discussies over hoe de landbouwkundige uitgangspunten in de volgende versie van het FPLG kunnen worden opgenomen en hoe ze kunnen worden toegepast in het komende gebiedsgerichte beleid.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Dinsdag
  9° / 4°
  90 %
 • Woensdag
  8° / 6°
  85 %
 • Donderdag
  5° / 2°
  5 %
Meer weer