SGP wil goede landbouwgrond beschermen

Goede landbouwgrond heeft ruimtelijke bescherming nodig. Dat schrijft SGP in het verkiezingsprogramma. De partij wil desnoods via een nieuwe wet opkoop van landbouwgronden door kapitaalkrachtige partijen buiten de landbouw tegengaan.

SGP+wil+goede+landbouwgrond+beschermen
© dirk hol

SGP wil dat Nederland een land- en tuinbouwsector heeft en houdt die een bijdrage levert aan de internationale voedselvoorziening, vooral in Noordwest-Europa. Dat geldt ook voor de productie van groene grondstoffen voor de maakindustrie en aan groen in en om het huis. Agrarische ondernemers moeten daarbij handelingsperspectief hebben.

Een eerlijke boterham verdienen op familiebedrijven die goed zijn ingebed in de regio is een voorwaarde. Ook moet er waardering zijn, ook financieel, voor de bijdrage aan landschap en leefomgeving, schrijft de partij in het verkiezingsprogramma.


Om pieken en dalen in de omzet door dier- en plantenziekten en extreme weersomstandigheden beter op te vangen, vindt SGP dat landbouwbedrijven de mogelijkheid moeten krijgen om een fiscale klimaat- en investeringsreserve te vormen. Dat kan dan ook gebruikt worden om te kunnen investeren in dierenwelzijn en milieu. Zo worden winsten in vette jaren niet direct afgeroomd, maar kan de winst ingezet worden als buffer voor verliezen in magere jaren en voor toekomstige milieu-investeringen.


Stikstofaanpak op de schop

SGP wil ook de stikstofaanpak op de schop nemen. De partij vindt dat er niet langer moet worden gestuurd op nationaal vastgestelde kritische depositiewaarden. Elk gebied is anders, stelt de partij.

De lokale staat van de natuur en de relatieve invloed van beheer, stikstofdepositie, waterhuishouding en andere factoren moet beter in beeld gebracht worden, bijvoorbeeld via bodemanalyses. Er moeten lokale depositiestreefwaarden komen. Het beleid moet hierop afgestemd worden, vindt de partij.

Doelen voor emissie- en depositiereductie horen niet in de wet thuis. SGP wil daarom geen aanscherping van de stikstofwet. De meeste depositie is niet herleidbaar tot individuele bedrijven. Sturen op emissies heeft voor de partij daarom de voorkeur boven sturen op deposities.


Heffing in de keten

Het Investeringsfonds Duurzame Landbouw moet blijven, vindt SGP. Investeringsregelingen, omschakelvergoedingen en garantstellingen kunnen ondernemers ondersteunen bij het nemen van milieu- en dierenwelzijnsmaatregelen en herinrichting van het bedrijf. Het fonds kan bijvoorbeeld gevoed worden door heffingen bij supermarktketens en andere winkels en op basis van een afrekenbare stoffenbalans.

De landbouw is dermate kapitaalintensief geworden dat bedrijfsovername door bedrijfsopvolgers lastig is en blijft. Stimuleringsregelingen voor jonge boeren moeten daarom behouden blijven. Ook fiscale voordelen voor land- en tuinbouwbedrijven, zoals de landbouwvrijstelling en een lagere energie- en omzetbelasting, dienen volgens SGP te blijven. De energiebelasting op stroom voor glastuinbouw- en fruitteeltbedrijven moet verlaagd worden.


Nieuwe kandidaten

SGP heeft ook de voorlopige kandidatenlijst gepresenteerd. Zittend Kamerlid Chris Stoffer is beoogd lijsttrekker. Hij wordt gevolgd door respectievelijk Diederik van Dijk (nu nog in de Eerste Kamer), André Flach, Nathanaël Middelkoop en Wouter-Jan Vroegindeweij.

Op de lijst staan een aantal Kamerleden met een agrarische link. Melkveehouder Henk van der Wind staat op plek 7. Andere kandidaten uit de agrarische hoek zijn Tom Koekoek (werkzaam bij CZ Rouveen) op plek 22, Steven van Westreenen (agrarisch adviseur) op 27 en Peter Noordergraaf (CRV) op 28.

De partij telt nu drie Tweede Kamerzetels. Twee van de drie SGP-Kamerleden, Kees van der Staaij en landbouwwoordvoerder Roelof Bisschop, hebben zich niet meer verkiesbaar gesteld.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  5° / -1°
  20 %
 • Vrijdag
  6° / 2°
  40 %
 • Zaterdag
  9° / 6°
  90 %
Meer weer