Uitstoot broeikasgassen uit landbouw gelijk aan vorig jaar

De uitstoot van broeikasgassen was in het tweede kwartaal van 2023 5 procent lager dan in de dezelfde periode één jaar eerder. Vooral een 23 procent lagere uitstoot door de elektriciteitssector ligt hieraan ten grondslag. De uitstoot door de landbouwsector was gelijk aan vorig jaar. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Uitstoot+broeikasgassen+uit+landbouw+gelijk+aan+vorig+jaar
© Vidiphoto

De uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw is in het tweede kwartaal uitgekomen op 5,9 megaton. Dit is onderverdeeld in een uitstoot van 1,3 megaton CO2 en 4,6 megaton aan overige broeikasgassen. Dat is gelijk aan de uitstoot in het tweede kwartaal van 2022. Ten opzichte van nog één jaar eerder is wel een forse daling zichtbaar. In het tweede kwartaal van 2021 lag de uitstoot uit de landbouwsector op 6,4 megaton, verdeeld in 1,7 megaton CO2 en 4,7 megaton overige broeikasgassen.

De forse daling van de afgelopen twee jaar komt voornamelijk op het conto van de glastuinbouw. De tuinbouw is binnen de categorie landbouw de grootste verbruiker van aardgas. De energiecrisis dwong de sector tot maatregelen en het gebruik van hernieuwbare energie. In het eerste kwartaal van 2022 daalde de broeikasgasuitstoot uit de landbouw voornamelijk hierdoor met 0,8 megaton. Over heel 2022 lag de uitstoot 2,7 megaton lager.


Het statistiekbureau concludeert dat de daling nu stagneert. Naast het feit dat de uitstoot het afgelopen kwartaal stabiel is gebleven, daalde deze in het eerste kwartaal ook met slechts 3 procent ten opzichte van dezelfde periode één jaar eerder.


Grote stappen in elektriciteitssector

De totale daling van de broeikasgasuitstoot komt vooral voor rekening van de elektriciteitssector. Daar werd een afname van 23 procent gerealiseerd. Uit de cijfers blijkt dat de sector 42 procent minder elektriciteit heeft geproduceerd uit kolen en 2 procent minder uit aardgas. Tegelijkertijd is er meer elektriciteit geproduceerd uit hernieuwbare bronnen. Het aandeel van de elektriciteitssector in de totale uitstoot was in het tweede kwartaal 15 procent. In de landbouw ligt dat percentage op 16,8 procent.

In de mobiliteitssector was het afgelopen kwartaal een stijging van 7 procent zichtbaar in de uitstoot van broeikasgassen. Die stijging komt vooral door meer benzineverbruik. Het benzineverbruik lag 12 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2022. De stijging is niet vreemd, omdat de mobiliteitssector in de coronajaren flinke dalingen liet zien. De situatie normaliseert inmiddels weer. Het aandeel van de mobiliteitssector in de totale broeikasgasuitstoot in Nederland bedroeg het afgelopen kwartaal 23 procent.Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Zondag
  20° / 8°
  10 %
 • Maandag
  21° / 10°
  5 %
 • Dinsdag
  22° / 11°
  5 %
Meer weer