LTO vraagt in Europa aandacht voor verdienvermogen

Zet agrarisch ondernemers en hun verdienvermogen centraal bij het transitiebeleid. Zorg voor een goed functionerende Europese interne markt met een gelijk speelveld en laat importproducten voldoen aan de Europese productiestandaarden. Dat zijn een aantal verzoeken in het Europees Puntenplan van LTO Nederland.

LTO+vraagt+in+Europa+aandacht+voor+verdienvermogen
© Twan Wiermans

LTO heeft een puntenplan gemaakt met het oog op de Europese verkiezingen die op 6 juni 2024 worden gehouden. Met dit plan wil de organisatie de politieke partijen tijdig van input voorzien. In het plan worden kansen en uitdagingen voor de agrarische sector in Europa beschreven. Daarnaast moeten met het plan toekomstgerichte oplossingen worden geboden.

Met het oog op de kansen die Europa biedt voor welvaart en afzetmogelijkheden, benadrukt LTO in het Europees puntenplan het belang van Europa voor de Nederlandse land- en tuinbouw. Daarbij pleit de belangenbehartiger ervoor dat bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving rekening wordt gehouden met de haalbaarheid en betaalbaarheid van wetgeving in vruchtbare gebieden.


LTO onderschrijft de Europese doelstellingen die gaan over het verduurzamen van de land- en tuinbouw, maar plaatst daar wel kanttekeningen bij. Volgens de organisatie wordt bij het nemen van beslissingen vaak nagelaten een sociaaleconomische impactanalyse te maken. Daardoor raken beleidsveranderingen het toekomstperspectief en inkomen van Nederlandse boeren en tuinders hard.

De Nederlandse land- en tuinbouw heeft groot belang bij open Europese grenzen, een transparante markt en uniforme standaarden. LTO is geen tegenstander van wereldwijde handel en export. Een belangrijke voorwaarde in de beoordeling van handelsverdragen zijn voor de organisatie gelijke eisen: inkomende producten naar de Europese markt dienen te voldoen aan dezelfde hoge kwaliteitsstandaarden zoals die ook voor Europese boeren gelden.


Nationaal niveau eerst

Naast de al beschreven onderwerpen pleit LTO voor een aantal andere zaken. Zo moet alleen op Europees niveau worden geregeld wat niet op nationaal niveau mogelijk is. Verder vraagt LTO om behoud van de sterke positie van de Nederlandse land- en tuinbouw in Europa, met nadruk op samenwerking, kennis en innovatie.

Tot slot vindt de organisatie het belangrijk dat boeren en tuinders aantrekkelijke werkgevers blijven. Ze pleit voor een gelijk speelveld als het gaat om lonen en loonkosten voor werkgevers en gelijke arbeidsomstandigheden voor werknemers.

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  22° / 14°
  5 %
 • Donderdag
  24° / 12°
  20 %
 • Vrijdag
  22° / 17°
  80 %
Meer weer