Onkruidbestrijding in grasland en granen met kracht van phenoxies

Een effectieve onkruidbestrijding wordt gezien als een van de belangrijkste maatregelen voor een goede oogst. Maar het beheersen van onkruiden wordt er niet makkelijker op. Er verdwijnen meer middelen dan erbij komen. Met minder beschikbare middelen wordt ook de kans op resistente onkruiden groter. Om die reden is er een snel toenemende belangstelling voor phenoxies. 'Phenoxies, wat zijn dat?' zal menigeen denken. In dit artikel wordt het uitgelegd.

Onkruidbestrijding+in+grasland+en+granen+met+kracht+van+phenoxies
Nufarm
© Nufarm

Phenoxies staan ook wel bekend onder de naam 'groeistoffen'. De groep phenoxies omvat een specifieke groep onkruidbestrijdingsmiddelen. Werkzame stoffen als MCPA, MCPP en 2,4D-amine, maar ook dichloorprop vallen eronder. Al deze stoffen zijn auxines, planteigen stoffen die ingrijpen op de celstrekking en celdeling van de plant. Dat phenoxies al zo lang en zo goed werken, heeft waarschijnlijk te maken met deze eigenschappen.

Phenoxies grijpen dus in op de celdeling en celstrekking van een plant. Het mooie is dat in granen en grasland (monocotylen) phenoxies kunnen worden toegepast zonder dat het gewas daarvan schade ondervindt. Bij breedbladige onkruiden wordt de groei na een bespuiting met phenoxies als het ware ontregeld.

Ronny Traas van Nufarm daarover: 'Bij de meeste phenoxies zie je na enkele dagen, en soms al binnen een dag, dat onkruiden gaan krullen waarna de plant snel afsterft. Dat is denk ik een belangrijke kracht van phenoxies. De enorme betrouwbaarheid van de middelen.' Een breed spectrum met onkruiden bestrijden, dat lukt met phenoxies.

Tijdige onkruidbestrijding moet een vast onderdeel zijn van goed graslandbeheer

Paul van der Kooij, technisch adviseur bij Nufarm

Onkruidbestrijding in grasland

Waar onkruid staat, groeien geen hoogwaardige grassen als Engels raaigras en timothee. En waar veel onkruiden staan, gaan ruwvoeropbrengst en ruwvoerkwaliteit snel achteruit.

Technisch adviseur Paul van der Kooij van Nufarm daarover: 'Naar de invloed van onkruiden op de ruwvoeropbrengst is al veel onderzoek gedaan. Keer op keer wordt aangetoond dat 'goed' grasland tot wel 2 ton ruwvoer per hectare meer oplevert dan grasland met veel onkruiden. Met de huidige krachtvoerprijzen tikt dat flink aan. Tijdige onkruidbestrijding moet daarom naar mijn mening een vast onderdeel zijn van goed graslandbeheer.'


Geschikte middelen in grasland

Voor grasland zijn in Nederland twee middelen met phenoxies beschikbaar. Het betreft Cirran met de werkzame stoffen MCPA en 2,4D; én Jepolinex Pro met de werkzame stoffen MCPA en dicamba.

Van der Kooij over deze middelen: 'Met deze twee middelen houdt de melkveehouder controle over onkruidproblemen. Cirran adviseren wij bij toepassing in meerjarig grasland. Cirran heeft geen toelating in eerstejaars grasland. Jepolinex Pro is daarin wel toegelaten. Het mooie van dit middel is dat het enorm goed presteert op veelknopige onkruiden die veel voorkomen in eerstejaars grasland.'


De meest krachtige mix

De kracht van zowel Jepolinex Pro als Cirran is de enorm brede werking. Onkruiden als boterbloem, distelsoorten, herderstasje, paardenbloem, maar ook het giftige jakobskruiskruid worden uitstekend bestreden. Voor een afdoende effect op bijvoorbeeld de hardnekkige ridderzuring wordt altijd geadviseerd de middelen te combineren. Bijvoorbeeld met Tapir. Uit proeven blijkt dat dit de meest krachtige en brede mix is om onkruiden te beheersen.


Het probleem ridderzuring

Ridderzuring is een veelvoorkomend probleem. Van der Kooij: 'We hebben veel proeven gedaan. Duidelijk komt naar voren dat een combinatie van Jepolinex Pro met partnermiddel het beste scoort tegen ridderzuring. Het mooie is dat een bespuiting zowel in het voorjaar als in het najaar effectief is. In het voorjaar is de plant jonger en in het najaar is de sapstroom van de plant meer naar beneden gericht waardoor het middel dieper in de wortels komt.'

Waar de onkruidbestrijding faalt, komen kwaliteit en opbrengst onder druk te staan.


Onkruidbestrijding in granen

Granen vallen, net als grassen, onder de monocotylen. Dit betekent dat phenoxies ook in granen kunnen worden toegepast.

Traas: 'Iedereen kent eigenlijk wel de bespuitingen van MCPP en MCPA in granen. Bij Nufarm zijn we overtuigd van de enorme toegevoegde waarde van deze stoffen. Zeker nu er minder middelen beschikbaar komen en er al resistentie wordt waargenomen. Bij onze zuiderburen bijvoorbeeld is er al sprake van een resistente klaproos. Phenoxies zijn ideaal in de mix. Ze zijn breedwerkend, kosteneffectief en kennen geen resistentie.'


Inzetten tot in mei

Het vroege voorjaar biedt goede mogelijkheden om het middel Duplosan MCPP in te zetten. Het is effectief op zowel voorjaarsonkruiden, muur en kleefkruid. Ideaal in de mix of als correctiebespuiting. Vanaf mei zijn distels een veelvoorkomend probleem.

Traas: 'Wij zeggen altijd: de meimaand is de distelmaand. Daarmee bedoelen we dat de meimaand ideaal is voor de bestrijding van distels in granen met U46 MCPA. Het is natuurlijk belangrijk om op tijd te zijn. Als de distels boven het graan in bloei staan, dan ben je feitelijk te laat. De distel kan dan alsnog zijn zaden verspreiden. Dat wil iedere akkerbouwer natuurlijk voorkomen.'


Ronny Traas (links) is sinds 1995 gewasbeschermingsspecialist in de akkerbouw. Vanaf 2018 werkt hij bij Nufarm als technisch adviseur. Paul van der Kooij (rechts) is van jongs af aan betrokken bij de agrarische sector. Hij is technisch adviseur met grasland als een van de specialismen.
Ronny Traas (links) is sinds 1995 gewasbeschermingsspecialist in de akkerbouw. Vanaf 2018 werkt hij bij Nufarm als technisch adviseur. Paul van der Kooij (rechts) is van jongs af aan betrokken bij de agrarische sector. Hij is technisch adviseur met grasland als een van de specialismen. © Nufarm


Belangrijke conclusies over phenoxies

De inzet van phenoxies bij de bestrijding van onkruiden in grasland en granen wint aan belang. Kort samengevat hebben phenoxies de volgende eigenschappen:
• Zeer effectief in granen en grasland
• Perfecte mengpartner – sterke toevoeging in de mix
• Snelle aanvangswerking
• Werkzaam tegen breedbladige onkruiden en wortelonkruiden
• Resistentiebreker
• Een zekere factor


Meer informatie over phenoxies in granen en grasland?

Voor technische informatie en adviezen kunt u contact opnemen met uw adviseur van gewasbeschermingsmiddelen.

Cirran, Jepolinex Pro, Duplosan MCPP en U46 MCPA zijn geregistreerde merken van Nufarm. Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees voor gebruik eerst het etiket en de productinformatie.


Dit artikel is gecreëerd door onze kennispartner Nufarm.

Nufarm

Nufarm ontwikkelt en vermarkt gewasbeschermingsmiddelen. Wereldwijd maakt Nufarm deel uit van de top tien van grootste en meest toonaangevende bedrijven in dit...

Lees verder »

Meer van Nufarm

Lees ook

Meer artikelen van Nufarm »

Artikelen over Nufarm