BBB boekt ook grote winst bij waterschappen

UPDATE: BoerBurgerBeweging (BBB) heeft ook een monsterzege behaald bij het overgrote deel van de 21 waterschappen. In zeker dertien waterschapsbesturen wordt de partij de grootste. Water Natuurlijk en PvdA lijken ook goed te scoren. 50Plus, CDA en VVD blijven achter en verliezen zetels ten opzichte van de verkiezingen in 2019. Dat blijkt uit voorlopige uitslagen van enkele waterschappen en een tussenstand van Unie van Waterschappen.

BBB+boekt+ook+grote+winst+bij+waterschappen
© dirk hol

De voorlopige opkomst voor de waterschapsverkiezingen is met 53,7 procent hoger dan die in 2019, toen bracht 51,3 procent van de stemgerechtigden een stem uit. Volgende week donderdag maken de waterschappen de definitieve uitslag bekend.


Waterschap Rijn en IJssel

Tot nu toe heeft BBB de grootste winst in Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen behaald met in alledrie de besturen negen zetels. De tweede partij die winst boekt voor Waterschap Rijn en IJssel is OndernemendWater, zij behaalt een zetel. Water Natuurlijk (vijf zetels), PvdA (vier zetels) en AWP voor Water, Klimaat en Natuur (één zetel) behouden hun zetels. CDA verliest er twee en komt uit op drie, VVD gaat van drie naar twee zetels. Ook is er verlies voor Vrienden van de Berkel (van twee naar één zetel) en 50Plus die haar enige zetel moet inleveren.


WDODelta

BoerBurgerbeweging komt met negen zetels in het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta). Een andere nieuwkomer, Partij voor de Dieren, behaalt twee zetels. Water Natuurlijk behoudt haar vijf zetels. Dat geldt ook voor ChristenUnie (twee zetels) en SGP (een zetel). CDA, VVD en Gemeentebelangen Drenthe verliezen, maar houden alledrie nog twee zetels in het bestuur. 50Plus en APW voor Water, Klimaat en Natuur komen niet meer terug in het bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta.


Vechtstromen

Nieuwkomer BBB komt met negen zetels in het algemeen bestuur van waterschap Vechtstromen. Water Natuurlijk, nu nog de grootste partij in het waterschapsbestuur, wordt met zeven zetels de tweede partij. De BVNL, de andere nieuwkomer krijgt 1 zetel. Het CDA en de VVD komen beide met twee zetels in het bestuur. Een zetel is er voor zowel AWP als ChristenUnie. 50 PLUS en de OuderenPartij hebben geen zetel weten te bemachtigen en verdwijnen uit het waterschapsbestuur. Daarnaast heeft de SGP ook dit keer niet voldoende stemmen gekregen om gekozen te worden.


Wetterskip

Voor Wetterskip Fryslân staat de partij vanuit het niets bovenaan met zeven zetels. Winst is er ook voor nieuwkomer Belang van Nederland met één zetel. Ook de lokale partij FNP behoudt zijn twee zetels in het bestuur. CDA en PvdA blijven steken op twee zetels, dat waren er vier jaar geleden drie in het waterschap in Friesland en West-Groningen. VVD houdt één zetel over. Water Natuurlijk wint één zetel en gaat naar vier zetels. Dat geldt ook voor ChristenUnie en Partij voor de Dieren (ieder één zetel). LagereLastenBurger lijkt niet meer in het bestuur van het waterschap te komen. De partij verliest twee zetels. Ook nieuwkomer AWP voor Water, Klimaat en Natuur krijgt geen bestuurszetel.


Hunze en Aa's

BBB lijkt de grote winnaar in het Gronings/Drentse Waterschap Hunze en Aa's te worden met zes zetels. Gevolgd door Water Natuurlijk, de partij behoudt haar vijf zetels. Ook PvdA lijkt haar drie plekken in het bestuur te behouden. Dat geldt ook voor ChristenUnie met één zetel. Winst is er ook voor nieuwkomer Groninger Belang met twee zetels. VVD en CDA verliezen allebei één zetel en houden er één over. 50Plus moet haar enige zetel inleveren.


Noorderzijlvest

Water Natuurlijk lijkt met zes zetels de grootste partij te blijven in het Groningse waterschap Noorderzijlvest. De partij krijgt er één zetel bij. BBB wordt de tweede grootste fractie, met vier zetels. Winst is er ook voor nieuwkomers Student & Water en Groninger Belang. Beide partijen halen één zetel. Partij voor de Arbeid behoudt haar drie zetels. CDA, Betaalbaar Water en ChristenUnie komen alledrie uit op één zetel, ze verliezen er één. VVD blijft gelijk met één zetel. 50Plus lijkt haar enige zetel te verliezen. Nieuwkomer Belang van Nederland (BVNL) komt niet in het bestuur.


Waterschap Zuiderzeeland

Winst is er ook voor BBB in het Flevolandse Waterschap Zuiderzeeland. Met zes zetels wordt het samen met Water, Wonen en Natuur de grootste partij. Laatstgenoemde partij behoudt haar zetels.
AWP voor water, klimaat en natuur krijgt er een zetel bij en komt voorlopig uit op twee zetels. Het aantal zetels voor VVD blijft gelijk met twee. Verlies is er voor CDA (van twee naar één zetel), 50Plus (van twee naar één zetel) en ChristenUnie/SGP (van drie naar twee zetels).


Waterschap Vallei en Veluwe

In Waterschap Vallei en Veluwe kreeg de BBB zes van de 26 zetels toebedeeld door de kiezers, al zijn ook daar nog niet van alle gemeenten de stemmen binnen. Opvallend is dat het gat tussen de BBB en de daaropvolgende partijen drie zetels is. VVD, ChristenUnie en Water Natuurlijk behaalden elk drie zetels. CDA, PvdA, SGP, Partij voor de Dieren en AWP mogen elk twee mensen afvaardigen in het waterschapsbestuur. De regionale partij Lokaal Waterbeheer komt op een zetel.


Waterschap Rivierenland

De BBB werd ook de grootste bij de verkiezingen in waterschap Rivierenland. Na het tellen van het gros van de stemmen is de conclusie dat de partij daar zes van de 26 beschikbare zetels heeft binnengehaald. Water Natuurlijk is de op één na grootste partij met vijf zetels. CDA en PvdA volgen met ieder drie, terwijl de VVD, SGP en Partij voor de Dieren twee zetels krijgen. ChristenUnie, AWP en JA21 krijgen elk een zetel.


Brabantse Delta

De stemmen van 17 van de 21 gemeenten in het werkgebied van Waterschap Brabantse Delta zijn binnen. Hieruit blijkt dat BoerBurgerBeweging 47.921 stemmen heeft gehaald, VVD 38.190, Ons Water krijgt 33.730 stemmen, West-Brabant Waterbreed 31.578. Water Natuurlijk krijgt 28.829 stemmen. PvdA verovert 24.697 stemmen, Partij voor de Dieren 22.717 en het CDA 20.316. Op 50Plus hebben 12.070 mensen gestemd, op Belang voor Nederland 8.685, AWP voor water, klimaat en natuur krijgt er 8.499 en Ouderen Appèl - Hart voor water 2.332.


Waterschap Aa en Maas

Water Natuurlijk krijgt er een zetel bij en wint met acht zetels, gevolgd door BBB met zeven zetels in het Noord-Brabantse Waterschap Aa en Maas. De andere nieuwkomer, Partij voor de Dieren, behaalt twee zetels. CDA, VVD, PvdA, 50Plus en Ouderen Appel Hart voor Water verliezen. AWP voor water, klimaat en natuur behoudt haar enige zetel.


Waterschap De Dommel

Water Natuurlijk blijft de grootste partij in het bestuur van waterschap De Dommel, ze moet één zetel inleveren en houdt er zeven over. BBB behaalt vier zetels. Andere nieuwkomer Partij voor de Dieren wint drie zetels. VVD en PvdA behouden hun zetels met respectievelijk vier en drie. CDA halveert en komt met twee zetels in het bestuur. 50Plus verliest één zetel en krijgt een plek in het best


Waterschap Scheldestromen

Ook in het Zeeuwse Waterschap Scheldestromen is BBB de grote winnaar met zeven zetels en ruim 41.000 stemmen. Winst is er ook voor nieuwkomer Partij voor de Dieren. De partij behaalt een zetel. Ook SGP gaat één zetel omhoog en komt uit op vier zetels. Partij voor Zeeland behoudt haar vier zetels. Het CDA halveert en eindigt op twee zetels. PvdA, Water Natuurlijk en en VVD behouden alledrie hun twee zetels. 50Plus verliest zijn twee zetels.


Waterschap Amstel Gooi en Vecht

PvdA lijkt de grote winnaar te worden in het Noord-Hollandse Waterschap Amstel Gooi en Vecht. De partij krijgt er twee zetels bij en komt uit op zes. Winst is er ook voor nieuwkomers BBB (drie zetels) en AWP (twee zetels).

Tweede grootste partij is Water Natuurlijk, de partij groeit met een zetel en behaalt in totaal vijf zetels. Partij voor de Dieren behoudt haar vier zetels. CDA, VVD, De Groenen, ChristenUnie en 50Plus verliezen.


Hollandse Delta

Waterschapspartij Hollandse Delta prijkt bovenaan de lijst met vijf zetels, gevolgd door BBB met vier, VVD behaalt drie zetels. PvdA, SGP, Partij voor de Dieren en Water Natuurlijk komen met twee zetels in het bestuur. CDA, Hollandse Delta Natuurlijk, ChristenUnie, Ja21 en Belang van Nederland behalen één zetel.


HHNK

BBB komt met zes zetels in het bestuur van het Noord-Hollandse Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Winst is er ook voor Partij voor de Dieren (twee zetels), Boeren Burgers Waterbelang (een zetel), BVNL (een zetel) en Waterplatform Groen, Water en Land moet twee zetels inleveren en wordt met vijf zetels de tweede grootste partij. VVD behoudt haar drie zetels. PvdA verliest een zetel en komt ook uit op drie zetels. Verlies is er ook voor Water Natuurlijk, de partij moet een zetel inleveren en komt met twee in het algemeen bestuur. CDA en 50Plus verliezen ieder een zetel en houden er een over. AWP verliest haar enige zetel.


Van Delfland

BBB komt als winnaar uit de bus in Delfand, de partij behaalt vier zetels, Water Natuurlijk krijgt er een bij en komt ook op vier zetels uit. VVD moet het met een zetel minder doen, er blijven nog vier over. Winst is er voor JA21, de partij komt met een zetel in het bestuur. AWP en Partij voor de Dieren hadden er drie en houden er drie. Ook het aantal zetels in het bestuur voor het CDA blijft gelijk: dat zijn er twee. ChristenUnie/SGP behoudt zijn enige zetel. 50Plus verliest zijn enige zetel.


Van Rijnland

Bij Hoogheemraadschap Van Rijnland in Leiden is ruim driekwart van de stemmen geteld.
Uit de tussentijdse uitslag blijkt ook hier BBB met 16,3 procent de winnaar, gevolgd door JA21 (14,8 procent), PvdA (14,3 procent), Water Natuurlijk (13,3 procent), VVD (12,5 procent), Partij voor de Dieren (11,6 procent).
CDA behaalt 6,2 procent van de stemmen, ChristenUnie-SGP 5,8 procent, AWP voor Klimaat, Water en Natuur 5,7 procent. 3,9 procent van de stemmen is voor 50Plus, 2,4 procent voor OndernemendWater en Goud krijgt 0,7 procent van de stemmen.


De Stichtse Rijnlanden

Water Natuurlijk verliest een zetel, maar blijft met zes zetels wel de grootste partij in het bestuur van Hoogheemraadschap De Stichtste Rijnlanden. BBB en Partij voor de Dieren volgen met beide vier zetels. PvdA wint een zetel en komt uit op drie. Ook voor AWP voor water, klimaat en natuur komt er een zetel bij, zij komen met twee vertegenwoordigers in het bestuur. ChristenUnie behoudt haar enige zetel. SGP komt met een zetel in het bestuur. CDA verliest een zetel en houdt er twee over. 50Plus verliest zijn enige zetel.


Van Schieland en Krimpenerwaard

In het gebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zou volgens de huidige tussentelling Water Natuurlijk op de eerste en de VVD op de tweede plaats blijven en op de derde plaats de BBB binnenkomen.


Waterschap Limburg

Hoewel Waterbelang zes zetels verliest blijft het met acht zetels de grootste partij in het algemeen bestuur van Waterschap Limburg. BBB komt met vier zetels in het bestuur. Andere nieuwkomers zijn Partij voor de Dieren en Water Klimaat Natuur, zij krijgen respectievelijk twee en een zetel. Lokaal Limburg krijgt twee zetels erbij en komt met drie in het bestuur. Water Natuurlijk behoudt zijn drie zetels, de VVD blijft op twee. 50Plus behoudt zijn enige zetel.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

  • Dinsdag
    8° / -1°
    20 %
  • Woensdag
    14° / 5°
    85 %
  • Donderdag
    15° / 7°
    90 %
Meer weer