Glastuinbouw en overheid tekenen voor voortgang energietransitie

Convenant Energietransitie Glastuinbouw 2022-2030 is woensdag ondertekend. Dat gebeurde samen met de glastuinbouwsector door de ministers Piet Adema (LNV) en Rob Jetten van Klimaat en Financiën.

Glastuinbouw+en+overheid+tekenen+voor+voortgang+energietransitie
© Glastuinbouw Nederland

De partijen gaan werken aan maatregelen voor energiebesparing en verduurzaming die noodzakelijk zijn voor een gezonde en renderende glastuinbouw. Eén van de belangrijkste doelstellingen is de CO2-uitstoot in de glastuinbouw aanzienlijk te verminderen de komende jaren, schrijft Glastuinbouw Nederland in het persbericht met uitleg over het nieuwe convenant.

De glastuinbouw heeft de ambitie om in 2040 een klimaatneutrale en economisch rendabele sector te zijn. Daartoe zijn al stappen gezet, zoals het programma Kas als Energiebron. De sector heeft ook een belangrijke aanzet gegeven tot de winning van aardwarmte waarmee, naast de warmtebehoefte van de glastuinbouw zelf, veel huishoudens inmiddels worden verwarmd.


Restemissiedoel ambitieuzer

De energietransitie wordt voortgezet en geïntensiveerd, vandaar het nieuwe convenant. De aanzet hiervoor is gegeven in het Klimaatakkoord van 2019 en het huidige kabinet doet daar een aanvulling op. In het convenant is het restemissiedoel voor 2030 voorlopig vastgesteld op 4,3 tot 4,8 megaton CO2-equivalenten.

Deze reductie is 0,5 tot 1 megaton groter en daarmee ambitieuzer dan voorgaande afspraken. Het definitieve restemissiedoel wordt in het voorjaar van 2023 bepaald, wanneer een aantal nog ontbrekende maatregelen is uitgewerkt. Het convenant bevat de maatregelen en de inzet van de partijen om het beoogde doel te halen.

Stimulering moet volgens Glastuinbouw Nederland komen in de vorm van subsidies, verbeterde infrastructuur, de gebiedsgerichte aanpak via de Greenports en onderzoek en kennisuitwisseling. Andere prikkelende maatregelen betreffen onder meer de verdere beprijzing van CO2-emissie door aanpassing van de energiebelasting, het verbeteren van het CO2-sectorsysteem en het verplichten van energiebesparende investeringen, die binnen vijf jaar kunnen worden terugverdiend.


Trots op sector

Het convenant is een vervolg op eerdere Meerjarenafspraken waarin het programma Kas als Energiebron de kern vormde. Landbouwminister Piet Adema zegt dat hij enorm trots is op de glastuinbouwsector in Nederland, die wereldwijd toonaangevend is in duurzame productie.

'Maar ik ben me ook bewust van de grote zorgen die bij ondernemers leven over de hoge gasprijzen. Tegelijk staan we voor een forse klimaatopgave in de glastuinbouw. Daarom is dit convenant zo belangrijk. We gaan energiebesparing en energieverduurzaming de komende jaren versnellen, zodat de sector in 2040 klimaatneutraal kan zijn en wereldwijd toonaangevend blijft.'

Minister Rob Jetten van Economische Zaken en Klimaat stelt dat grote veranderingen nodig zijn in alle economische sectoren om Nederland klimaat neutraal te maken. 'Met dit convenant spreken we concreet af wat de tuinbouwsector gaat doen om klimaatneutraal te worden en hun energiemix te verduurzamen. De huidige energiecrisis toont aan dat we nog sneller moeten verduurzamen.'


Rekenen op stabiel beleid

Voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland stelt dat de overheid en de sector met het convenant aangeven dat samenwerking een voorwaarde is voor de energietransitie. 'Kennis, inzet en het innovatief vermogen van de sector kunnen worden benut en ondersteund voor een juiste balans tussen het stimuleren en prikkelen van ondernemers. Daarbij rekenen we op een stabiel beleid van de overheden.'


Minister Rob Jetten (links), staatssecretaris Marnix van Rij (midden) en minister Piet Adema (rechts) bezochten voorafgaand aan de ondertekening van het convenant een aardwarmteproject in Maasdijk.
Minister Rob Jetten (links), staatssecretaris Marnix van Rij (midden) en minister Piet Adema (rechts) bezochten voorafgaand aan de ondertekening van het convenant een aardwarmteproject in Maasdijk. © Glastuinbouw Nederland

De ondertekening vond woensdag plaats op een van de bedrijven van plantenkweker Beekenkamp Group. Voorafgaand aan de ondertekening bezochten de ondertekenaars de aardwarmteboring in het Zuid-Hollandse Maasdijk. Het bedrijf benutte de gelegenheid om het belang van de energietransitie te onderschrijven, maar ook om de noodzaak van snelle concrete maatregelen voor de huidige energiesituatie te benadrukken.

Lees ook

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Woensdag
  19° / 15°
  60 %
 • Donderdag
  20° / 13°
  50 %
 • Vrijdag
  20° / 11°
  60 %
Meer weer