Greenport Noord moet potentie van tuinbouw in noorden versterken

Energie, arbeid en scholing en innovatie zijn de belangrijkste thema’s waarmee Greenport Noord aan de slag gaat. De netwerkorganisatie wil de potentie van de tuinbouw in Friesland, Groningen en Drenthe versterken.

Greenport+Noord+moet+potentie+van+tuinbouw+in+noorden+versterken
© Cindy Reiche

De achtste greenport van Nederland zag in mei van dit jaar het levenslicht: Greenport Noord. De netwerkorganisatie voor de tuinbouwsector in Friesland, Groningen en Drenthe telt 110 partners en heeft als ambitie om volgend jaar door te groeien naar 500. Maar wat heeft de greenport te bieden en wat is de achterliggende toekomstvisie?

Inge Bergsma-de Vries, voorzitter van Greenport Noord, mede-eigenaar van komkommerkwekerij Drenthe Growers in Erica en columnist bij Nieuwe Oogst, legt uit dat het juist in de huidige tijd met al zijn uitdagingen belangrijk is om samen te werken. Dat geldt niet alleen voor de tuinders onderling, maar ook voor gemeenten, provincies, onderwijsinstellingen, toeleveranciers, klanten en andere betrokkenen.

Het voordeel van een greenport is volgens Bergsma-de Vries dat er een duidelijk aanspreekpunt is voor de tuinbouw in een bepaalde regio. Op andere plaatsen in Nederland is een greenport al jaren een begrip. ‘Negen jaar geleden zijn we ook al met de oprichting bezig geweest, maar toen was de tijd er nog niet rijp voor. Een gemiste kans.’

In het noorden van het land mogen we best minder bescheiden zijn

Inge Bergsma-de Vries, voorzitter van Greenport Noord

Zo’n twee jaar geleden heeft de Drentse ondernemer samen met voorzitter Cees Ruhé van Glastuinbouw Nederland regio Groningen en Drenthe de draad weer opgepakt. Het bleek dat er toen wel draagvlak voor was.

Bergsma-de Vries vindt dat er in het noorden van het land veel gezonde en goede tuinbouwbedrijven zitten, met veel jonge ondernemers die actief zijn in de glastuinbouw, bollen-, bomen-, fruit- of vollegrondsgroenteteelt. ‘We hebben ons initiatief deze keer van onderaf opgebouwd, vanuit het idee om aan te sluiten bij wat tuinbouwondernemers nodig hebben’, legt ze uit.


Verbinding zoeken

‘In principe is hier in het noorden alles aanwezig om krachtig ondernemerschap te ondersteunen en een duwtje in de rug te geven’, stelt Bergsma-de Vries. ‘Maar we moeten elkaar wel weten te vinden en samen de verbinding zoeken.’

Als ondernemer is Bergsma-de Vries ervan overtuigd dat de greenport een belangrijk instrument is om stappen vooruit te zetten in de uitdagingen waar de tuinbouwsector mee te maken heeft. En het is volgens haar zinvol als de verschillende sectoren binnen de tuinbouw onderling meer kennis delen.


Programmamanager

Greenport Noord heeft nu nog een beperkt budget, dat grotendeels bestaat uit de bijdragen van de aangesloten partners. Het ideaal van Bergsma-de Vries en haar medebestuursleden is om een betaalde programmamanager aan te trekken die kan zorgen dat de greenport ook echt gaat draaien. Daarbij gaat Sandra Berenpas van Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) hen ondersteunen.

Als netwerkregisseur heeft Berenpas veel ervaring opgedaan, onder andere bij de sectortafels Agri & Food in de regio Zwolle. ‘Ons doel is te zorgen dat medewerkers in de levensmiddelensector vitaal, wendbaar en blij zijn en blijven. Daar proberen we organisaties bij te helpen.’


Inge Bergsma-de Vries (links) en Sandra Berenpas: ‘Alles voor krachtig ondernemerschap is hier.’
Inge Bergsma-de Vries (links) en Sandra Berenpas: ‘Alles voor krachtig ondernemerschap is hier.’ © Jan Anninga

Met de subsidieregeling Food in Transitie 2030 wil SOL de verbinding tussen ondernemingen, onderwijs en overheden versterken. Dat de greenport niet alleen om levensmiddelen draait, is geen belemmering om het hele netwerk te ondersteunen, legt Berenpas uit. SOL richt zich in eerste instantie op arbeid en onderwijs, maar kan ook andere thema’s oppakken.

De eerste stap is het opstellen van een actieagenda aan de hand van een analyse van waar de greenport nu staat en waar deze heen wil. Volgens Berenpas is het vooral belangrijk om erachter te komen wat ondernemers nodig hebben en lijntjes te leggen. Bijvoorbeeld door te stimuleren dat wethouders van verschillende gemeentes met elkaar aan de praat gaan.


Noodzaak van kwartiermaker

De netwerkregisseur ziet de noodzaak van een kwartiermaker, omdat de onbezoldigde bestuursleden hun tijd moeten verdelen tussen de activiteiten voor hun bedrijf en het werk voor de greenport. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de greenport als zelfstandige organisatie functioneert, met ondersteuning van de drie noordelijke provincies, zoals bij de greenports in andere regio’s ook gebeurt.

Om concreet in actie te komen is het belangrijk om niet alles tegelijk op te pakken, vindt Berenpas. De greenport heeft zeven thema’s gekozen om mee aan de slag te gaan en twee enquêtes onder de tuinbouwbedrijven gehouden om prioriteiten te stellen. Daarbij kwamen energie, arbeid en scholing en innovatie als urgentste onderwerpen uit de bus. Daarnaast zijn huisvesting, plantgezondheid en water belangrijke thema’s.


Imagoverbetering

Verder vinden Bergsma-de Vries en Berenpas dat het werken aan imagoverbetering van de tuinbouwsector nodig blijft, alleen al omdat dit in het noorden van het land ook wel cultuurgebonden is. ‘We zijn hier zo van: doe normaal, dan doe je gek genoeg’, zegt Bergsma-de Vries. ‘We mogen best wat minder bescheiden zijn.’ Beeldvorming is in haar ogen belangrijk, waarbij bedrijven meer mogen laten zien waar ze mee bezig zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van nieuwbouw en afzet.

Veel creatieve ideeën en ontwikkelingen ontstaan naar het idee van Bergsma-de Vries juist in de buitengebieden. Daarom is zij ervan overtuigd dat de tuinbouw in de drie noordelijke provincies veel potentie heeft. ‘Het is zaak om dat ook bij de provincies en de Haagse politiek te laten doordringen.’Brede vertegenwoordiging vanuit alle sectoren is gewenst

Greenport Noord heeft als doel de mogelijkheden voor de tuinbouw in het noorden van Nederland optimaal te benutten. Het bestuur bestaat, naast Inge Bergsma-De Vries voor glasgroenten, uit Coen de Jong voor sierteelt onder glas, Romkje de Hoop voor boomteelt, Rieke Grooten voor bloembollen en buitenbloemen, Bastiaan Pellikaan voor arbeid en scholing en Martin Eising vanuit de Rabobank.

De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) is voorzitter van de Raad van Advies. Die raad moet nog verder invulling krijgen met bij voorkeur een afvaardiging uit alle sectoren, waaronder ook gedeputeerden uit de andere provincies en een aantal wethouders.

Onder de partners van Greenport Noord bevinden zich diverse grote en kleine bedrijven met al dan niet bloeiende potplanten, bloemen, orchideeën, bloembollen, stekken, bomen, fruit en groente. Daarnaast hebben zich bedrijven aangesloten in handel, transport, loonwerk, kassenbouw, veredeling, onderzoek, advies, IT en energie. Net als leveranciers van gewasbeschermingsmiddelen en tuinbouwbenodigdheden, zoals substraten, schermen en etiketten.

Andere partners zijn uitzendbureaus en machinefabrieken, scholen en overige opleidingsinstituten, Rabobank, financieel adviesbureau BINN Consultancy, LTO Noord, Glastuinbouw Nederland, bloemenveiling Eelde van Royal FloraHolland, de Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur KAVB, de provincies Friesland, Groningen en Drenthe en de gemeente Emmen. Tenslotte is ook Greenports Nederland partner, de overkoepelende organisatie van alle Greenports in Nederland.

Bekijk meer over:

Lees ook

Marktprijzen

Meer marktprijzen

Laatste nieuws

Nieuwste video's

Kennispartners

Meest gelezen

Nieuw op MechanisatieMarkt.nl

Meer advertenties

Vacatures

Weer

 • Donderdag
  4° / 1°
  70 %
 • Vrijdag
  2° / -2°
  10 %
 • Zaterdag
  3° / -2°
  10 %
Meer weer